DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Sygehusansatte på udveksling over Storebælt
Foto: Colourbox

Sygehusansatte på udveksling over Storebælt

Region Syddanmark og Region Sjælland udbygger aftale om sundhedssamarbejde med udvekslingsaftale og fælles forskningsfond
25. JUN 2012 10.07

SYDDANMARK / SJÆLLAND: Sjællandske læger og sygeplejersker skal arbejde tættere sammen med deres kolleger på Odense Universitetshospital om de patienter, der krydser Storebælt for at blive behandlet. Det er tanken bag en fælles pulje på to mio. kr. til medarbejderudveksling, som Region Syddanmark og Region Sjælland nu etablerer. Samtidig etablerer de to regioner en fælles forskningspulje på to mio. kr. for at styrke den sundhedsforskning, der udføres på tværs af regionsgrænsen.

Medarbejdere fra alle sundhedsfaggrupper på Odense Universitetshospital og på sygehusene i Næstved, Slagelse, Nykøbing F., Ringsted, Roskilde, Køge og Holbæk kan søge om at komme på udveksling, der skal vare fra tre til seks uger.

Betingelsen for at kunne søge penge i den fælles forskningsfond er, at der indgår mindst én part fra hver region i forskningsprojektet. Det er ønsket, at forskningsprojekterne skal have særligt fokus på at styrke de specialiserede behandlingsfunktioner i Region Sjælland.

Aftalen mellem Region Syddanmark og Region Sjælland har betydet, at antallet af sjællandske sengedage på Odense Universitetshospital er mere end tredoblet fra 2010 til 2011. Således var sjællandske patienter indlagt på OUH i 6781 sengedage i 2011 mod 1861 i 2010. Den typiske sjællænder på Odense Universitetshospital er hjerte- eller lungepatient eller lider af gynækologisk cancer.

De to regioner bidrager med 1 mio. kr. til hver af de to puljer. De to puljer er etableret, og sygehusansatte kan søge penge fra de to puljer, så snart ansøgningsskemaerne er udarbejdet.

ka