Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Syddansk nej til radioaktivt affald i tysk naboregion

Venligt, men bestemt brev til tysk myndighed, der leder efter deponi, som skal være sikkert "i mindst en million år".

SYDDANMARK: Region Syddanmark og de fire sønderjyske kommuner Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev takker venligt, men bestemt nej til muligheden for et slutdeponi for radioaktivt atomaffald i naboregionen Slesvig-Holsten syd for den dansk-tyske landegrænse.

Slesvig-Holsten er i en rapport fra de tyske myndigheder nævnt som en mulig placering af et slutdeponi i 2031. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning, men regionen og de fire kommuner har ønsket at gøre deres holdning klar så tidligt som muligt.

Deponiet vil skulle bruges til radioaktivt affald fra tyske atomkraftværkers produktionsanlæg, som skal kunne opbevares sikkert mindst en million år, fremgår det af sagsfremstillingen til regionsrådets møde mandag.

Muligheden for, at det placeres i Slesvig-Holsten, tager Region Syddanmark og de fire kommuner afstand fra i et brev til den relevante tyske myndighed Bundesgesellschaft für Endlagerung, som uden at der er tale om en egentlig høring har sendt diverse materiale om sit igangværende arbejde. En venlig handling, som region og kommuner i Danmark anerkender, men som dog ikke stemmer dem mildere i forhold til det mulige deponi.

Foruden det radioaktive affald undersøger tyske myndigheder også mulige placeringer for deponi af byggeaffald fra atomkraftværker. Der er tale om mursten, isoleringsmateriale, døre og vinduer fra administrative bygninger ved demonterede kernekraftværker.

Til den type affald er et privatejet deponi i Harrislee tæt ved grænsen til Danmark en mulighed, som "allerede har de nødvendige tilladelser, hvorfor det ikke udløser behov for høring af naboerne", som det hedder i sagsfremstillingen til Regionsråd Syddanmark. Derfor, og fordi det affald der kan komme på tale, er klassificeret som ufarligt affald, vil regionens administration sammen med Aabenraa Kommune og mulige andfre aktører indtil videre nøjes med at følge udviklingen i sagen.

Se brevet (dansk version).