Sundhedsplejerske får kritik for at bryde tavshedspligt i sag om mobning

Forældrene til en dreng i 5. klasse kunne først læse  mailkorrespondance mellem sundhedsplejersken og lærerne, da der var partshøring i en mobbeklagesag.

En sundhedsplejerske har fået kritik for at have brudt sin tavshedspligt i en sag om en skoledreng. Det fremgår af en principafgørelse fra Styrelsen for Patientklager.

Sundhedsplejersken havde stået for pubertetsundervisning for drengene i en 5. klasse og fik kort efter en mail fra en af klassens lærere, der var bekymret for drengens adfærd, som hun mente var begyndt at tangere til angst. Læreren skrev blandt andet, at drengen nægtede at lave noget med de andre i klassen, og at forældrene skubbede det over på, at de andre børn mobbede ham. Læreren ville indkalde forældrene til et bekymringsmøde.

Sundhedsplejersken svarede - både læreren og to andre lærere i lærerteamet - blandt andet, at hun alt i alt var meget bekymret for drengens adfærd og for hans ageren over for klassekammeraterne, som hun oplevede havde en oprigtig interesse i ham. Da de i pubertetsundervisningen talte om venskaber, havde drengen fortalt, at han følte sig ensom og ikke havde venner i klassen. De andre drenge havde budt ind med, at de inviterede ham, men at han selv afviste.

Forældrene har oplyst, at de på intet tidspunkt blev orienteret om, at sundhedsplejersken skulle være bekymret for deres søn. De fik først oplysningerne i forbindelse med en partshøring i en mobbeklagesag, hvor de kunne læse mailkorrespondancen mellem sundhedsplejersken og lærerne.

Overfald

Forældrene forklarede, at drengen ikke havde venner i klassen, da de venner, han havde, forlod skolen på grund af en uheldig klassedynamik. Han havde længe følt sig mobbet og havde været udsat for fysiske overfald og dødstrusler fra særligt én dreng i klassen. 

Opfattelsen hos forældrene var, at skolen ikke ville handle på mobningen, de havde derfor taget sagen videre til den nationale klageinstans mod mobning.

Sundhedsplejersken har forklaret, at hun udelukkende har svaret lærerne på deres foranledning og med den klare opfattelse, at forældrene havde givet samtykke til at indhente relevante oplysninger fra samarbejdspartnere.

En del af kritikken af sundhedsplejersken går på, at hun selv skulle have sikret sig, at forældrene havde givet samtykke til, at hun kunne udveksle oplysninger med klasselærerne. Samt at hun kunne have sendt en underretning til kommunen, hvis hun var bekymret for drengens trivsel.