Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sundhedsambassadører styrker borgerdialog

Evaluering af Region Midtjyllands første hold af sundhedsambassadører viser positiv forskel i dialogen med borgere og kollegaer
2. JAN 2012 6.23

MIDTJYLLAND: En evaluering af Sundhedsambassadøruddannelsen i Randers Kommune viser, at især udvikling af medarbejdernes sundhedspædagogiske kompetencer gør en positiv forskel i dialogen med borgere og kollegaer.

Flere og flere kommuner og virksomheder uddanner sundhedsambassadører, men indhold, form og fokus på uddannelsesforløbene varierer meget, og der mangler viden om, hvordan sundhedsambassadørstrategien fungerer i praksis.

Region Midtjylland, som har udbudt sundhedsambassadøruddannelser til regionens kommuner siden 2008, har derfor gennemført en evaluering af det første hold, som blev uddannet i et samarbejde mellem Randers Kommune og daværende Center for Folkesundhed, nu CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.

- Mange oplever at de nye sundhedspædagogiske kompetencer, som de får gennem uddannelsen, hjælper dem til at skabe en mere involverende og motiverende dialog med borgerne om, hvordan de selv aktivt kan styrke deres egen sundhed og trivsel, siger Ellen Aavad Holm, projektleder, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.

Ledernes støtte vigtig
Evalueringen peger også på en række udfordringer i forhold til sundhedsambassadørstrategien. Randers kommune begyndte som én af de første at uddanne sundhedsambassadører allerede i 2008. Det skete som led i en ambitiøs sundhedspolitik, der skulle brede sundhedstænkningen ud i alle kommunens forvaltninger.

Men det har været svært at rekruttere deltagere fra de forvaltningsområder for hvem sundhed ikke opleves som en kerneopgave. Deltagerne har derfor især været medarbejdere fra forvaltningsområdet sundhed og ældre eller fra børn- og skoleområdet.

De fleste deltagere var frontmedarbejdere uden formel beslutningskompetence i egen organisation. Det har derfor vist sig afgørende, at lederne støtter op om medarbejdernes nye rolle.

- Arbejdet med at tænke sundhed ind er en konstant udfordring i en travl hverdag fuld af opgaver. Derfor er det vigtigt at lederen støtter aktivt op om sundhedsambassadørernes arbejde, så de får det nødvendige handlerum, siger Ellen Aavad Holm, og fortæller at det er en dimension af uddannelsen, som der bør sættes mere fokus på.

Det skal sundhedsambassadørerne bidrage til:

  • At omsætte sundhedspolitikken i organisationen
  • At udbrede viden om folkesundhed til kommunens borgere og medarbejdere
  • At motivere kollegaer til at tænke sundhed ind i alle opgaver
  • At afdække behov og igangsætte sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser
  • At koordinere indsatserne med relevante samarbejdspartnere
  • At være bindeled mellem sundhedsteamet og kommunens øvrige medarbejdere med hensyn til det sundhedsfremmende arbejde

Foto: http://www.flickr.com/photos/katerha/4481575790/sizes/z/in/photostream/

lcl