Stram Kurs mistænkes for fejl kurs med vælgererklæringer
Rasmus Paludans parti Stram Kurs er af Indenrigsministeriet indberettet til Valgnævnet for fusk med indsamling af vælgererklæringer til EP24.
Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix

Stram Kurs mistænkes for fejl kurs med vælgererklæringer

Valgnævnet skal se på genbrug af vælgererklæringer fra FV19 til EP24 og masse-indskrivning af mailadresser.
9. DEC 2019 13.44

Indenrigsministeriet har for første gang grebet ind over for indsamling af vælgererklæringer. Det er partiet Stram Kurs, der ifølge ministeriet er under 'begrundet mistanke' for at omgå reglerne og blandt andet genbruge vælgererklæringer fra FV19 til opstilling til Europa-Parlamentet.

Indenrigsminister Astrid Krag (S) indstiller derfor til Valgnævnet at give Stram Kurs et såkaldt gult kort. Tages det til følge, vil Stram Kurs’ indsamling af vælgererklæringer blive standset, mens sagen undersøges af Valgnævnet.

Foruden partiets genbrug af vælgererklæringer fra FV19 til EP24 bygger ministeriets indgriben på masse-indtastninger af mailadresser i vælgererklæringssystemet. Mere end 9.000 af de cirka 40.000 mailadresser, som partiet i løbet af et døgn har skrevet ind i systemet til hver valgtype, er skrevet ind mere end én gang. Mere end 700 af dem er skrevet ind mindst fem gange, en enkelt hele 56 gange til både folketingsvalg og EP-valg, oplyser Indenrigsministeriet. 

Vælgererklærings-genbruget til EP24 er sket uden vælgernes samtykke, alene af den grund at Stram Kurs ikke før FV19 indsamlede vælgererklæringer til europaparlamentsvalg. Masseindskrivningen af mailadresser åbner mulighed for, at en enkelt person kan videresende mails med link til at afgive vælgererklæring til andre, som dermed kan omgå reglen om en eftertænksomhedsperiode på syv dage.

- Vi kan ikke have, at partier skyder genvej til stemmesedlen. Ved det seneste valg omgik flere partier åbenlyst reglerne om vælgererklæringer, men det var dengang ikke muligt at gribe ind. Vi har arbejdet målrettet på at lukke smuthullerne i systemet, og nu bruger vi så for første gang de nye redskaber, som hele Folketinget står bag, siger indenrigsminister Astrid Krag i en kommentar.

Valgnævnet tager stilling til indenrigsministerens indstilling onsdag. I givet fald bliver næste skridt at undersøge, om der er grundlag for at udelukke partiet fra fortsat at indsamle vælgererklæringer.

For at kunne opstille til EP24 skal et parti indsamle 70.635 vælgererklæringer. I forhold til folketingsvalg gælder Stram Kurs' godkendelse fra FV19 fortsat frem til 27. oktober 2020.

 

Fakta
De nye regler for vælgererklæringer betyder, at indenrigsministeren kan anmode det uafhængige organ Valgnævnet om at standse et partis indsamling af vælgererklæringer.

Valgnævnet kan stoppe en indsamling midlertidigt. Det kan ske, hvis der er begrundet mistanke om, at et parti bryder reglerne. Formålet er at undersøge, om der er grundlag for at stoppe indsamlingen permanent.

Et permanent stop kan besluttes af Valgnævnet, hvis et parti groft eller gentagne gange har brudt reglerne. Dermed vil partiet ikke kunne indsamle flere vælgererklæringer i resten af den tid, partinavnet er godkendt.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt