DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Storstilet plan om genskabt fjord ved Odder skrottet - lodsejerne er imod
Kysing Fjord.

Storstilet plan om genskabt fjord ved Odder skrottet - lodsejerne er imod

Den inddæmmede del af Kysing Fjord forbliver under plov. De syv jordejere vil ikke være med til at gennemføre projektet, der blandt andet kunne reducere CO2-udledningen.

ODDER: Det ville være blevet til det største marine-genopretningsprojekt i Danmark til dato: Genskabelse af Kysing Fjord. Men jordejerne, der i dag dyrker det inddæmmede landområde, vil ikke være med til at tage jorden ud af drift, for at der kan blive etableret fjord igen.

Det er Velux Fonden, der i samarbejde med Odder Kommune står bag en forundersøgelse blandt de syv lodsejere på i alt ti ejendomme, der nu må konstatere, at der ikke er mere at komme efter. 

Helt tilbage i 1832 blev halvdelen af den dengang 360 hektar store Kysing Fjord inddæmmet, og landmænd begyndte at dyrke jorden, mens det fjordområde, der blev tilbage, nu blev kaldt Norsminde Fjord.

Projektet med at genskabe hele den samlede Kysing Fjord skulle betyde, at inddæmninger skulle fjernes og et pumpehus slukkes, hvilket ville betyde oversvømmelse af 170 hektar landbrugsareal.

Jordfordeling ingen mulighed
Orbicon har gennemført en forundersøgelse blandt ti ejendomme, hvor syv ejere er berørt, idet henholdsvis tre og to ejendomme i området har samme ejer. Og ejerne ønsker ikke at indskrænke deres bedrifter ved at sælge.

I mange andre vådområdeprojekter er der mulighed for jordfordeling, der kan gøre det attraktivt for landmænd at slippe af med fx lavtliggende jord og bytte sig til noget bedre. Men det er ikke så ligetil omkring Kysing, da der blandt andet nord for fjorden er restriktioner på landbrugsdrift på grund af omfattende grundvandsbeskytelse ved Beder-Malling. Og områderne syd for - ved Rude - ligger uforholdsmæssigt langt væk.

Ifølge Horsens Folkeblad har Veluxfonden betalt de 660.000 kr., som det har kostet at få lavet undersøgelsen, og kommunens miljø-, teknik- og klimaudvalg har taget den til efterretning.

Reduceret udledning af klimagasser ved at tage landbrugsjord ud af produktion og oversvømme med havvand skyldes primært, at nettonedbrydningen og fjernelsen af organisk stof, som typisk sker i iltholdige jorde under landbrugsdrift, næsten ikke foregår i den iltfrie oversvømmede jord.