Store regionale forskelle i børns gensyn med psykiatrien
Flere kommer i kontakt med psykiatrien mens de er børn. Samme udvikling er der i, hvor mange af disse børn, der også gør det som voksne.
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Store regionale forskelle i børns gensyn med psykiatrien

Analyse viser, at mere end hvert tredje barn, der møder psykiatrien, også kommer til det som voksen.
18. MAJ 2021 14.23

Mere end hver tredje, der er i kontakt med psykiatrien som barn (13-17 år), kommer det også igen som voksen (21-23 år). Andelen har været stigende samtidig med, at antallet af børn i psykiatrien også stiger. Det skriver Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed på baggrund af en analyse af børn i 2001-2012, der har været i kontakt med psykiatrien og har været det igen som voksen.

Analysen peger på store regionale forskelle. Hvis man tager de børn, der fyldte 17 år mellem 2010 og 2021 og havde haft kontakt med psykiatrien, er det 36 pct. i Region Syddanmark, der har haft det igen som voksen. Derimod lyder andelen i Hovedstaden på 29,3 pct. Ud fra diagnoser er der også en forskel at se. Børn med ADHD har i to ud af ti tilfælde i Hovedstaden mødt psykiatrien igen som voksen, mens det var fire ud af ti i Syddanmark.

Der er ikke nogen løsninger på forskellene i analysen, men der peges på nogle mulige årsager. Bl.a. at "De regioner, hvor en stor andel fortsat har kontakt i børne- og ungdomspsykiatrien som 18-20-årig, er også de regioner, hvor andelen, der stadig er i kontakt med psykiatrien generelt, er højest". Altså at forskelle i behandlingen og overgange kan gøre en forskel, og om det er i børne- og ungdomspsykiatrien eller voksenpsykiatrien.

Analysen peger på, at en "god overgang til behandling i praksissektoren kan have betydning for forløbet som voksen og dermed også for sygdommens udvikling og det fremtidige behov for behandling i voksenpsykiatrien". Udover behandling og overgange kan også regionernes målgrupper og visitationskriterier til behandling i psykiatrien spille ind. Men hvis en region har alternative behandlingstilbud andre steder i sundhedsvæsnet, kan det tage nogle ud af statistikkerne, der ellers havde været i psykiatrien.

mh