Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
- Stop med at stjæle arbejdspladser fra provinsen!
John Brædder opfordrer Ida Auken til at genoverveje lukningen af lokale miljøcentre. Foto: Guldborgsund Kommune

- Stop med at stjæle arbejdspladser fra provinsen!

DEBAT Guldborgsunds borgmester protesterer i åbent brev til miljøministeren over lukning af miljøcentre og centralisering af opgaver i København

borgmester John Brædder (L)

Kære Ida Auken

Jeg kan til min store undren konstatere, at embedsmændene i Naturstyrelsen har fået ministerens velsignelse til at gennemtrumfe beslutningen om lukning af de lokale miljøcentre og centralisering af opgavevaretagelsen i København.

Miljøministerens eget parti har tidligere talt dunder om kommunalreformen, fordi man mente at den indebar en høj grad af centralisering. Samtidig er hovedessensen af ministerens og partikollegernes programerklæring på det kommunal- og regionalpolitiske område, at man anser decentralisering som det absolut væsentligste nøglebegreb.

Det er bekymrende, at ministeren åbenbart tilsidesætter både de løfter, der er givet og de aftaler, der blev indgået i forbindelse med kommunalreformens tilblivelse. Jeg vil tillade mig at genkalde forligspartnernes tilsagn om at navnlig byer, der i forbindelse med reformen mistede deres status som hovedsæde for amtsforvaltningen, skulle tilgodeses ved placeringen af decentrale statslige administrationer. Derfor blev bl.a. Miljøcentret i Nykøbing Falster etableret.

Grib i egen barm
Det kan godt være, at regeringen ikke magter at flytte statslige arbejdspladser ud fra hovedstaden, men det er en hel anden sag, at man nu pludselig begynder at stjæle de få, der er tilbage i provinsen. Hvis vores arbejdspladser skal udsultes yderligere i centraliseringens hellige navn, ville det klæde ministeren at tone rent flag.

Det er naivt at tro, at der er andre end embedsmændene i Haraldsgade, der forventer, at natur- og miljøbeskyttelse mest hensigtsmæssigt kan ske fra et skrivebord i det indre København. Og at man i Naturstyrelsen ikke formår at sikre en vis ensartethed i sagsbehandling på tværs af de decentrale enheder, er vel snarere et forhold som burde foranledige styrelsens ledelse til at gribe i egen barm.

Jeg skal således på det kraftigste opfordre ministeren til at genoverveje sin holdning til lukning af de lokale miljøcentre eller i det mindste træffe beslutningen på et oplyst grundlag.

VI VIL BARE GERNE KLARE OS SELV, MEN DET ER SÅ POKKERS SVÆRT, NÅR REGERINGEN SPÆNDER BEN FOR OS!

Med venlig hilsen John Brædder (L), borgmester i Guldborgsund