Støtte til syddansk jobindsats for psykisk sårbare

KORT NYT13. JUL 2021 8.58

SYDDANMARK: Igennem to år med samarbejdet Individuelt Planlagt job med Støtte, IPS, har Region Syddanmark oplevet gode resultater. Indsatsen hjælper borgere med svære psykiske lidelser i uddannelse eller beskæftigelse, hvilket er lykkedes med næsten hver anden tilknyttede borger. IPS-indsatsen er i dag i otte af regionens kommuner, men med 2,4 mio. kr. i støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, skal det nu udvides til yderligere syv i løbet af det kommende år. Det skriver regionen.

I IPS-samarbejdet bliver borgere med psykiske lidelser tilknyttet en særligt uddannet konsulent fra et kommunalt jobcenter. De skal sammen med borgerens behandler fra psykiatrien sikre, at de ikke fanges i modstridende krav og forventninger. De skal sikre et sammenhængende forløb med hensynstagen til borgens sygdom.

Sideløbende med at borgeren er i behandling, yder konsulenten hjælp til bl.a. at formulere karrieremål, skrive ansøgninger, lave cv og kontakte virksomheder. Borgerne kommer ud i stillinger på almindelige vilkår, men gerne på nedsat arbejdstid. Støtten fra konsulenten fortsætter gerne i et år efter, at borgeren er kommet i uddannelse eller beskæftigelse. På landsplan er det kun ca. 26 pct. af voksne med svære psykiske lidelser, der er i beskæftigelse.

mh