dkmedier
dkindkob
DK Stillinger
dknyt
dksocial
dksundhed
doi
DK Debat
Større diæter har givet jackpot i Brøndby
Det er forskelligt, hvad frivillige tilforordnede får for at hjælpe til med valget om dagen og tælle stemmer om aftenen.
Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Valgtilforordnede:
Større diæter har givet jackpot i Brøndby

Der er stor forskel på, hvad valgtilforordnede får i diæter. De tre største kommuner har fundet de folk, de skal bruge.
20. OKT 2022 7.30

Mange kommuner kæmper stadig for at finde det antal valgtilforordnede, der er brug for til folketingsvalget 1. november. Men det gælder ikke Brøndby Kommune.

Her besluttede kommunalbestyrelsen i september at hæve valgdiæterne, netop fordi det har vist sig sværere og sværere at rekruttere tilforordnede. Og det har virket.

- Vi har allerede nu – inden fristens udløb – fundet samtlige 22 valgtilforordnede, som vi som kommune skal stille med. Så vi kan konstatere, at vi oplever en større interesse for at være frivillig i forbindelse med valget, end vi plejer. Og det er da ikke usandsynligt, at det hænger sammen med, at vi har hævet honoraret til vores frivillige valgtilforordnede, siger 1. viceborgmester Maja Højgaard (S) til DK Nyt.

Brøndby betaler nu 2.200 kr. til dem, der deltager fra tidlig morgen til sen aften. Det er fem gange den diæt, som ifølge reglerne i styrelsesloven er fastsat for møder af max. fire timers varighed, og det højest tilladte. Tidligere betalte kommunen tre gange den korte diæt, dvs. 1.320 kr. Forhøjelsen giver kommunen en ekstraudgift på 100.000 kr. pr. valg, fremgår det af referatet fra kommunalbestyrelsesmødet.

1.740 kr. i Esbjerg og Næstved

Belønningen for en dag i demokratiets tjeneste er også relativt høj i Esbjerg og Næstved, som begge betaler fire diæter svarende til 1.740 kr. for en hel dag, fremgår det af kommunernes hjemmesider.

Da diæterne senest blev godkendt af byrådet i Esbjerg i september, fremgik det, at der også her er problemer med at skaffe tilstrækkeligt tilforordnede, og at det talte imod at sætte beløbet ned.

"Det må forventes, at det vil blive endnu sværere at få nok valgstyrere og tilforordnede, hvis diæterne sættes ned," stod der i indstillingen.

I Næstved var der lagt op til kun at give tre diæter undtagen ved kommunalvalg, men det endte med den høje diættakst for alle valg undtagen folkeafstemninger.

Nok i København, Aarhus og Odense

Problemer med at rekruttere valgtilforordnede fik før forårets folkeafstemning om forsvarsforbeholdet Københavns og Aarhus kommuner til bl.a. at sende en opfordring til tilfældigt udvalgte borgere i e-Boks om at melde sig. Det resulterede i det nødvendige antal.

Om den indsats stadig har effekt, er uvist, men i hvert fald har landets to største kommuner nu - i store træk - skaffet de tilforordnede, de har brug for.

"Der har været stor interesse for at melde sig som tilforordnet til folketingsvalget den 1. november 2022. Derfor er der i øjeblikket ikke flere pladser til at være tilforordnet hele dagen. Der er dog stadig muligt at melde sig som aftentæller," skriver Københavns Kommune på sin hjemmeside.

"Der er ikke flere ledige pladser," lyder beskeden hos Aarhus Kommune, som dog gør opmærksom på, at der kan komme afbud og dermed nye pladser.

Også landets tredjestørste kommune Odense oplyser på sin hjemmeside, at der ikke er flere ledige pladser, medmindre der kommer afbud.

1.320 eller 880 kr.

København og Odense betaler 1.320 kr. svarende til tre diæter til tilforordnede, der deltager fra tidlig morgen til sen aften. Det samme gør bl.a. Faxe - som også allerede har skaffet frivillige nok - samt Assens, Ballerup og Lemvig. 

Aarhus betaler 880 kr. svarende til to diæter, og det samme gør bl.a. Randers og Silkeborg.

Kommunerne bestemmer selv, om de vil søge frivillige borgere til at være valgtilforordnede, eller om de udelukkende vil finde de nødvendige hænder blandt medlemmer af de politiske partier.

I fx Brøndby har man valgt, at 20 pct. af de tilforordnede skal være almindelige borgere, mens det fx i Holbæk er 160 ud af 180 tilforordnede, der findes af partierne, mens kommunen kun søger frivillige til de sidste 20 pladser.

Som mange andre kommuner opererer Holbæk med både heldags- og halvdagsvagter. Det er en konsekvens af, at valgdagen kan blive lang, og desuden et forsøg på at nå vælgergrupper, der gerne vil være med, men måske ikke kan eller vil afsætte en hel dag, oplyser kommunens valgprojektleder, Lotte Strøm.

Flere kommuner gør da også opmærksom på, at en heldagstjans betyder en lang dag fra typisk kl. 7 til stemmerne er talt op omkring kl. 22-24.

"Du skal derfor kunne holde til at være på i et meget langt tidsrum," skriver Randers på sin hjemmeside, mens Silkeborg konstaterer, at "det er en lang dag, så du skal have et godt helbred".