Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Stigende eller faldende udgifter til administration - tjek din egen kommune

Stor forskel på udviklingen i kommunale administrationsudgifter siden kommunalreformen, viser anden del af KREVIs analyse
4. NOV 2011 7.59

KREVIs analyse dækker perioden fra 2006 til og med 2010. Den bygger på gennemsnit af hele år, derfor er 2011 ikke med. Analysen er baseret på personaletal, det vil sige optælling af administrative medarbejdere og deres løn, og den viser bl.a.:

• Udviklingen i de enkelte kommuners administrative ressourceforbrug i perioden 2006 til 2010 spænder fra et fald på 972 kr. pr. indbygger til en stigning på 1.465 kr. pr. indbygger, når man ser bort fra de helt små ø-kommuner.

• Mens hver femte kommune havde en stigning i administrationsudgifterne på mere end 600 kr. pr. indbygger fra 2006 til 2010, så sænkede en anden femtedel udgifterne i samme periode.
På landsplan viser vores optælling blandt andet, at antallet af administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere steg fra 11,6 til 12,3 i perioden 2006-2010. Omregnet til lønkroner giver det en stigning fra 5.306 til 5.611 kr. pr. indbygger i faste 2010-priser.

- Stigningen har været mindre i sammenlagte kommuner end i fortsætterkommuner. De sammenlagte kommuner har ikke blot ansat færre administrative medarbejdere, de har også ansat færre højtlønnede medarbejdere som fx chefer og skoleledere. Det tyder på, at de har arbejdet aktivt med at trimme organisationerne, forklarer projektleder Marianne Schøler Kollin.

Ser man på, hvor stor en andel det administrative personale udgør af kommunernes samlede medarbejderskare, er der sket en stigning fra 15 pct. i 2006 til 15,5 pct. i 2010.

- Det bliver interessant at følge udviklingen. Ifølge KL er der jo lige nu tegn på, at administrationsudgifterne falder. Vi vil naturligvis opdatere vores analyse med nye tal med jævne mellemrum fremover, lover KREVIs direktør, Torben Buse.

ka