Startskud for ny indsats for flere fuldtidsjob i kommunerne

KL og Forhandlingsfællesskabet i fælles målsætning.
6. FEB 2020 11.46

KL og Forhandlingsfællesskabet har nu officielt igangsat et fællesprojekt for at gøre fuldtidsansættelser til det normale udgangspunkt på det kommunale arbejdsmarked. Projektet udspringer af OK18, og KL's chefforhandler Michael Ziegler (K) har tidligere i et interview beskrevet nogle af elementerne. 

Fuldtid som en kommunal normalitet er 'den langsigtede ambition', skriver de i et politisk målsætningspapir, og et af de første skridt er, at nye stillinger som udgangspunkt skal opslås på fuldtid.

Forskellen fra tidligere bestræbelser i samme retning er, at de centrale parter denne gang har forpligtet sig på 'ejerskab i alle led i den kommunale styringskæde, samt i organisationerne, i lokalafdelinger, MED-systemet og helt ud på den enkelte arbejdsplads med styrket dialog mellem direktører, leder, TR og medarbejdere', hedder det i papiret.

Det konkrete arbejde skydes i gang i løbet af foråret, blandt andet skal 10-15 nøglekommuner inviteres til at udvikle og afprøve ideer og metoder, som så skal erfaringsdeles med de øvrige. Michael Ziegler kaldte det i det omtalte interview 'det mest kraftfulde greb i al den tid, jeg har været med', hvilket er godt et årti.

 

Se KL's og Forhandlingsfællesskabets fælles målsætning 'Frem mod fuldtid som det normale i kommunerne'.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev