Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Stadigt færre offentligt ansatte

Stadigt færre offentligt ansatte

Det er fortsat kommunerne, der har det største fald i forhold til regioner og staten. Det fremgår af de seneste tal fra Danmarks Statistik
21. SEP 2011 13.01

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service faldt i andet kvartal med 0,5 pct. i forhold til kvartalet før, når man korrigerer for sæsonudsving og omregner til fuld tid. Det svarer til et fald på 3.600 fuldtidsbeskæftigede. Det er fjerde kvartal i træk, at beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service falder.

I andet kvartal faldt beskæftigelsen i både kommuner, regioner og staten, når der er korrigeret for normale sæsonudsving. De største fald var i kommunerne og regionerne, hvor beskæftigelsen faldt med hhv. 0,6 pct. og 0,5 pct. I staten var faldet på 0,2 pct. I fuldtidsbeskæftigede svarer faldene til 2.600 i kommunerne, 600 i regionerne og 400 i staten.

I faktiske tal faldt beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service i andet kvartal med 2,1 pct. i forhold til samme kvartal året før. Det er andet kvartal i træk, at beskæftigel-sen i offentlig forvaltning og service er faldet i faktiske tal i forhold til samme kvartal året før.

Beskæftigelsesfald på de store velfærdsområder
Beskæftigelsen i faktiske tal fortsatte med at falde på de tre største velfærdsområder i forhold til samme kvartal året før. Det største område er social beskyttelse, hvor beskæftigelsen faldt med 3,8 pct. De andre store områder er sundhedsvæsen og undervisning, hvor beskæftigelsen på begge områder faldt med 1,4 pct. Social beskyttelse faldt med 10.200 fuldtidsbeskæftigede i forhold til samme kvartal året før, mens sundhedsvæsen og undervisning faldt med hhv. 2.600 og 2.400 fuldtidsbeskæftigede.

Statistikkens primære kilde er indberetninger til offentlige lønsystemer. Derudover anvendes en række supplerende kilder. Statistikken går tilbage til 2002 og opgør kvartalsvist antal fuldtidsbeskæftigede og det gennemsnitlige antal job i offentlig forvaltning og service, fordelt på formål (COFOG) og sektor. Såvel afgrænsningen af populationen, der indgår i statistikken, som fordelingen på formål er behæftet med en vis usikkerhed.

mou