dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Sønderjylland kæmper med færre unge og trængte uddannelser

Færre unge i de sønderjyske kommuner får sig en ungdomsuddannelse, mens de er presset af færre unge og mangel på ansøgere.
24. FEB 2021 5.47

Ny kortlægning af uddannelseslandskabet i Sønderjylland er ikke opløftende læsning for de fire sønderjyske kommuner Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder. Rapporten, der er udarbejdet for Region Syddanmark, viser, at færre får en ungdomsuddannelse end i resten af landet, og at nogle uddannelser ikke kan oprette hold.

"Uddannelseslandskabet i Sønderjylland" blev igangsat af regionen tilbage i august med formålet at skabe et overordnet billede, vidensgrundlag og konklusioner til at bygge dialogen om uddannelsesindsatsen på. Det er efter en periode med fald i ungdomsårgangene.

Det konkluderes, at der kan forventes et yderligere fald i ungdomsårgangene over de næste ti år. En af grundene er en stor udflytning af unge, når de er omkring 20-årsalderen, til især universitetsbyer. Som direkte konsekvens kan der på ungdomsuddannelserne ses lavere elevtal og for få ansøgere til at kunne oprette hold.

Brug for nationale ændringer

Region Syddanmark har drøftet konklusionerne med folketingspolitikere fra landsdelen. Regionen ser national lovgivning som en hindring for at lave tiltag, der kan styrke de lokale uddannelser.

I grundtilskuds- og elevtaksterne er der en udfordring, da nogle tiltag kan komme til at koste økonomisk. Dette har de sendt et brev om til børne- og undervisningsministeren, og håber, at konklusionerne vil blive brug i de kommende forhandlinger om gymnasierne.

- Det kalder på politisk handling fra Christiansborgs side, hvis det fortsat skal være muligt, også i fremtiden, at få sig en uddannelse i alle dele af landet. Der er behov for, at der fra national side bliver set på en justering af den nuværende taxameterordning, så vi i højere grad går over til et system, der er mindre aktivitetsbaseret, siger Tønders borgmester Henrik Frandsen (Tønder Listen).

Siden 2010 har de fire kommuner oplevet et fald i antallet af unge 15-19-årige i kommunen, hvor Tønder har været hårdest ramt med et fald på 24 pct. Om ti år forventes der næsten 300 færre elever på gymnasierne i Sønderjylland, en 15 pcts. nedgang svarende til ca. 12 klasser.

Læs mere i oplægget til regionsrådet.

mh