DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Sønderborg opdager socialt snyd for 13 mio. kr.

KORT NYT1. FEB 2021 9.50

SØNDERBORG: En årsrapport for 2020 viser, at Sønderborgs kontrol med snyd med offentlige ydelser har ændret borgeres ret til ydelser med 13,3 mio. kr., oplyser kommunen. Af de 13,3 mio. kr. udgør den kommunale andel 8,8 mio. kr., mens resten er statens andel. Det er bedragerigruppen, der står for at tjekke snyderi med bl.a. kontanthjælp og sygedagpenge. I 2020 er gruppen dykket ned i 199 sager, som har resulteret i en ændring af ydelser for 13,3 mio. kr. fordelt på 4,9 mio. kr. i tilbagebetalingskrav og knap 8,4 mio. kr. i fremadrettede besparelser.  

På sygedagpengeområdet oplever gruppen ofte, at borgere opretter enkeltmandsvirksomheder, mens de modtager offentlige ydelser, og dermed har undladt at oplyse, at de reelt ikke er uarbejdsdygtige. Det er til en vis grad samme fortælling for nogle kontanthjælpsmodtagere, når de skaffer sig egen forsørgelse uden at oplyse det, for på den måde modtager de kontanthjælp, de ikke er berettiget til.

I sager om økonomisk fripladstilskud som enlig forsørger er den af og til gal med borgerens bopælsadresse i folkeregistret. Det gælder for eksempel, hvis borgeren ikke har oplyst, at de lever i et samlivsforhold med en partner eller reelt bor sammen med denne, og dermed forsvinder betingelserne for at modtage tilskud til friplads. Adresseforholdene er også afgørende for, om nogle pensionister kan bevare dele af deres pension, når de reelt er udrejst af Danmark.

eo