Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Pumpestation, hvor pumperne skal slukkes for at genskabe den tørlagt sø.
Foto: Finn Frandsen, Ritzau Scanpix

Søborg Sø bliver ikke 500, men 300 hektar

Genopretning af tørlagt sø indebærer nu lavere vandspejl end først planlagt til gavn for biodiversiteten og med mindre nabopåvirkning.

GRIBSKOV: Naturstyrelsen har nu besluttet, at der arbejdes på, at vandspejlet i Søborg Sø, der har været tørlagt og er på vej til at blive genoprettet som sø, bliver 1,0 meter over havets overflade.

Det oplyser Naturstyrelsen om projektets fremdrift og ser dermed frem til en vanddækket flade på godt 300 hektar i stedet for de 500 hektar, som det tidligere har været planlagt.

I den tekniske rapport, som Niras har udarbejdet, bliver der også undersøgt et scenarie med et vandspejl op til kote 1,6. Begge koter vil give et unikt naturområde.

Når koten 1,0 m vælges frem for en højere, er det fordi, der skal etableres færre anlæg blandt andet forhøjelser af diger og veje. Det vil betyde, at påvirkningen af naboejendommene vil være mindre, og ferskvandsspecialister vurderer samlet, at det vil give den bedste biodiversitet i det nye vandområde.

Landbrugsstyrelsen er fortsat i gang med jordfordeling i forhold til de sidste 35 lodsejere, der har jord i det kommende søareal. Jordfordelingen afsluttes den 15. november 2020 og vil forhåbentlig være den sidste jordfordeling på Søborg Sø, lyder det fra styrelsen, som i øjeblikket arbejder på Miljøkonsekvensrapporten, som Miljøstyrelsen er myndighed på.

  • Søborg Sø var tidligere Nordsjællands fjerdestørste sø, indtil området i 1790 blev afvandet for at blive anvendt som landbrugsjord.
  • En tilbagevenden til områdets oprindelige udseende vil give naturen et stort løft og skabe en unik fuglelokalitet. 
  • Naturstyrelsen arbejder sammen Søborg Sø Landvindingslaug, Gribskov Kommune og Landbrugsstyrelsen om genopretningen.
  • Genopretningen forventes færdig i 2023.

ka