DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Socialministeriet vil afhjælpe ensomhed blandt ældre

Socialministeriet vil afhjælpe ensomhed blandt ældre

En pulje på 9 mio. kr. skal både forebygge mod ufrivillig ensomhed og få allerede ufrivilligt ensomme ældre ud af ensomheden
25. JAN 2012 8.00

Ufrivillig ensomhed er ikke forbeholdt ældre mennesker. Alligevel er der blandt ældre lidt flere, der oplever ufrivillig ensomhed end mennesker i andre aldersgrupper bl.a. pga. at ældre befinder sig i en livssituation, hvor risikoen for at miste fx en ægtefælle, familiemedlemmer eller nære venner oftest er større, og hvor muligheden for at etablere nye sociale relationer kan være vanskeliggjort af fx immobilitet.

Foruden iværksættelse af konkrete projekter sigter puljen også mod, at der udvikles nye ideer og tilbud til ufrivilligt ensomme ældre, der ikke opfanges af eksisterende frivillige aktiviteter. I denne sammenhæng er der bl.a. behov for at få mere viden om, hvilke indsatser der har en effekt i forhold til at reducere ufrivillig ensomhed.

En del af puljens formål er således at sætte fokus på, hvilke metoder der kan udvikles til at fastholde ufrivilligt ensomme ældres deltagelse i aktiviteter og til at forankre, fastholde og udbrede nye aktiviteter.

Ansøgningsfristen er 20. marts 2012. 

Foto: http://www.flickr.com/photos/lepa/256358993/sizes/z/in/photostream/

lcl