Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Socialministeren styrker børnenes rettigheder

Socialminister Karen Hækkerup (S) og satspuljepartierne tildeler Folketingets ombudsmand fem mio. kr. og Børnerådet to mio. kr. til at udbygge talsmandsfunktionen
16. JAN 2012 7.53

Satspuljepartierne har netop aftalt at udmønte fem mio. kr. til at Folketingets ombudsmand kan styrke børns rettigheder, og dermed efterkommer Danmark anbefalingerne fra FN's børnekomite. Børnerådet får en bevilling på to mio. kr. til at styrke rådets talsmandsfunktion. Aftalen medfører, at børns rettigheder fremmes, og at de sikres en klar stemme i den offentlige debat.

Børnerådet skal bl.a. være med til at sikre, at børn får kendskab til deres rettigheder og til deres muligheder for at få hjælp. Samtidig styrkes Folketingets Ombudsmand på børneområdet, således at alle børn sikres bedre adgang til at klage, og så der føres kontrol med myndigheder i forhold, der vedrører børn.

Med aftalen styrkes Folketingets Ombudsmand i forhold til at:

  • Behandle klager der vedrører børn i sager, hvor forvaltningen har truffet en afgørelse.
  • Aflægge besøg på institutioner, hvor børn opholder sig og føre kontrol med myndigheder i forhold, der vedrører børn. Folketingets Ombudsmand kan også tage sager op af egen drift samt gennemføre generelle undersøgelser.
  • Medvirke til at overvåge implementeringen af børns rettigheder i henhold til FN's konvention om Barnets Rettigheder i lovgivningen og i myndigheders praksis.


Børnerådet skal bl.a.:

  • Inddrage børns synspunkter i sit arbejde, herunder ved at besøge institutioner, hvor børn opholder sig og anvende børnepaneler.
  • Rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde på at sikre børns rettigheder.
  • Påpege forhold i lovgivningen og administrativ praksis, hvor børns vilkår og rettigheder ikke tilgodeses tilstrækkeligt i forhold til FN's konvention om Barnets Rettigheder.
  • Vurdere og informere om udviklingen i børns opvækstvilkår.
  • Samarbejde med myndigheder, institutioner og organisationer om forbedring af børns vilkår.

Foto: http://www.flickr.com/photos/iboy/4316533311/sizes/z/in/photostream/

lcl