DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Børnene får ingen ombudsmand

Til trods for at det var et løfte før valget fra S, SF og Enhedslisten
KORT NYT3. JAN 2012 8.27

Med FN's børnekomité som backing group lovede de tre røde partier før valget en selvstændig børneombudsmand, hvis de fik flertallet. Men De Radikale stritter imod forslaget.

Derfor får børnene alligevel ikke deres egen ombudsmand, som ellers skulle have hjulpet dem i skilsmissesager, voldssager, tvangsfjernelser og andre sager, hvor myndighederne ikke har behandlet deres sag korrekt, skriver 24Timer.

- Vi havde gerne set, at børnene havde fået deres egen ombudsmand. Nu afventer vi, hvordan regeringen så vil konstruere et lovforslag, som lever op til FN's børnekomités anbefalinger, siger formanden for Børnerådet Lisbeth Zornig Andersen og tilføjer, at Folketingets Ombudsmand skal tilføres væsentlige kompetencer og ressourcer, hvis han skal kunne løfte opgaven.

I Sverige har børnene deres egen ombudsmand, men han er ikke en klageinstans. I Sverige skal børnene klage via de samme instanser som i Danmark. I Norge har børnene også deres egen Barneombudsmand. I Norge kan børn og unge klage til Barneombudsmanden, og han kan vurdere enkelte sager og komme med henstillinger til myndighederne.

lcl