Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sociale medier skal styrke borgerinddragelse

Høje-Taastrup deltager i nyt internationalt projekt om sociale medier og borgerinddragelse

HØJE-TAASTRUP: Bedre og mere effektive services. Øget grad af borgerinvolvering. Åbne og lærende organisationer og myndigheder. Nye erhvervsnetværk. Det er nogle af stikordene i projektet 'Opening Up', hvor Høje-Taastrup Kommune sammen med en række europæiske partnere skal skabe resultater inden for brugen af sociale medier.

- Der ligger muligheder og potentiale i de sociale medier, og dette projekt er en mulighed for at høste bred international erfaring og dermed styrke vores indsats på området, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Høje-Taastrup Kommune vil bl.a. undersøge, hvordan sociale medier kan være med til at
inddrage borgerne på nye måder - fx har Facebook i dag ca. 2,5 mio. danske brugere.

- Sociale medier kan give politikere og borgere en helt ny måde at komme i dialog med hinanden på, som kan være med til at kvalificere beslutninger og styrke den politiske proces og demokratiet", siger Nadeem Farooq (R), formand for Borger- og Erhvervsudvalget.

Projektet har fokus på, hvordan man kan skabe debat på nye platforme - fx vil der blive ar-bejdet med, hvordan borgerne kan involvere sig i byen gennem en wikipedia for Høje-Taastrup Kommune.

Digitale services

Som led i kommunens digitaliseringsstrategi skal projektet også se på, hvordan sociale medi-er kan understøtte nye digitale services for borgerne, og hvordan de kan anvendes som nye platforme for selvbetjeningsløsninger.

Projektet har også fokus på, hvordan sociale medier kan skabe erhvervsnetværk og dermed understøtte kommunens arbejde med erhvervsudvikling og en ny vækststrategi. Sidst men ikke mindst vil Høje-Taastrup Kommune også se på, hvordan sociale medier kan indgå i un-dervisningen, og hvad det betyder for både elever og lærere, undervisning og indlæring.

Om projektet

'Opening Up' begynder 1. oktober 2011 og løber over tre år. Projektet er støttet af EU's Iner-reg IVB-program for Nordsøregionen og har deltagelse af otte partnere fra hhv. Belgien, Danmark, Holland, Norge, Storbritannien og Sverige.

krn