Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Social opdeling fra vuggestuealderen
Foto: Colourbox

Social opdeling fra vuggestuealderen

De offentlige daginstitutioner har markant flere børn fra familier uden uddannelse end de private børnehaver og vuggestuer
16. MAJ 2012 6.17

KØBENHAVN: Forældre med en erhvervsrettet uddannelse vælger oftere en privat vuggestue eller børnehave til deres børn end forældre uden uddannelse. Mens hver 4. private daginstitution ikke har børn af ufaglærte forældre, gælder det kun for hver 10. af de offentligt drevne institutioner, hvad enten de er kommunale eller er selvejende institutioner. Det viser en ny undersøgelse, som Bureau 2000 har foretaget for FOA.

- Den sociale skævdeling vi ser i privatskolerne i forhold til folkeskolerne, kan vi nu også se eksisterer på dagtilbudsområdet. Med de betydelige forskelle der er i forældrenes uddannelsesbaggrund, risikerer vi, at den hastigt voksende privatisering af dagtilbudsområdet fører til en udbredt social skævdeling mellem børnene allerede inden de er blevet et år, siger Jakob Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor.

Mens der er en markant forskel i sammensætningen af børnene i de offentligt drevne og de private institutioner, er der derimod ikke nævneværdig forskel i sammensætningen af børnene i de kommunale og de selvejende institutioner, hvor reglerne for optagelse af børn er de samme.

bi