Social- og Indenrigsministeriets anbefalinger om plejebørn

Plejeforældre og kommuner står med en lang spørgsmål om plejebørn i forhold til den aktuelle coronasituation. Dem har Social- og Indenrigsministeriet besvaret.

Hvad hvis vores plejebarn bliver smittet? Hvad sker der med samværet med de biologiske forældre? En lang række kommuner og plejeforældre står med coronaspørgsmål i den aktuelle situation, og dem har Sundheds- og Indenrigsministeriet svaret på.

Som udgangspunkt skal anbragte børns samvær med biologiske forældres ikke suspenderes på det sundhedsmæssige grundlag. Dog kan kommunen foretage en konkret vurdering, hvis det fx vurderes, at nogen i barnets netværk eller barnet selv er i den særligt udsatte gruppe. Selvfølgelig skal der også tages hensyn til den aktuelle helbredstilstand, og hvis der er sygdomstegn, skal mødet suspenderes.

Et plejebarn ingdgår i familien på lige fod med andre børn og medlemmer af familien. Derfor forventes det ifølge ministeriet, at der tages hånd om et eventuelt smittet plejebarn på præcis samme måde som øvrige familiemedlemmer. 

Generelt skal Sundhedsstyrelsens anbefalinger altid følges. 

Kommuner får også videre beføjelser
Med hastelovgivningens igangtræden fra i dag, har kommunerne også fået videre beføjelser på det sociale område. Det betyder blandt andet, at kommunerne får hjemmel til at foretage nødvendige prioriteringer på både myndighedsniveau, tilbudsniveau og indsatsniveau.

Situationen vurderes hele tiden, og det vurderes ud fra den, hvad der fx kan betragtes som kritiske funktioner, der skal opretholdes og varetages i og af kommunerne. Dermed er det op til kommunerne at vurdere, hvordan de kritiske funktioner håndteres.

'I denne vurdering skal hensynet til borgeren og opfyldelsen af borgerens behov holdes op imod de til enhver tid givne ressourcer og til hensynet til at begrænse smittespredning. Vurderingen vil således kunne ændre sig i takt med den generelle situation, hvilket også kan betyde, at der skal udstedes nye regler,' skriver Sundheds- og Indenrigsministeriet.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev