DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Smallest mulige flertal bag årets budgetaftale i Randers

Penge til analyse af ældreområdet, men ikke til at afhjælpe noget, der måtte komme frem.
18. SEP 2020 12.56
TEMA: Budget 2021

RANDERS: Randers var en af vinderne i udligningsreformen og har derfor i år haft "et solidt grundlag" for 2021-budgettet, som det hedder i aftaleteksten. Til gengæld er flertallet bag budgetaftalen det smallest mulige: 16 af byrådets 31 mandater.

Indholdmæssigt er der blevet plads til fuldt demografisk gennemslag på de store serviceområder med 34 mio. kr. i 2021, 32 mio. kr. årligt i hvert af årene 2022 og 2023 og 31 mio. kr. i 2024. Yderligere er der sat penge af til at rydde en gammel gæld fra tidligere tiders overforbrug på socialområdet af vejen, det koster otte mio. kr. årligt i hvert af årene 2021, 2022 og 2023, i alt 24 mio. kr.

På dagtilbudsområdet er der tre mio. kr. årligt fra 2021 til et generelt løft, mens indførelse af minimumsnormeringer er knyttet direkte op på de midler, der måtte komme hertil fra staten. På anlægssiden er der på området afsat fem mio. kr. årligt til indeklimaforbedringer, der forventes identificeret i en igangværende undersøgelse. 

Lidt anderledes har man grebet det an på ældreområdet, hvor en mio. kr. er afsat til en analyse i kølvandet på tv-dokumentaren i sommer, mens der ikke på forhånd er reserveret midler til afhjælpning af forhold, som analysen måtte bringe for dagen. En eksisterende klippekortordning forlænges et år formedelst fem mio. kr. i 2021, mens overslagsårene henvises til næste års budgetforhandlinger.

Partierne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, SF, De Konservative, De Radikale, mens Venstre, Dansk Folkeparti, Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten står udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt i Randers Byråd 8. oktober

 

Se budgetaftalen.