Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Slut med fem-minutters krav til brandudrykninger

Første kommune gør klar til at justere på kravene sine udrykningstider
KORT NYT21. JUN 2011 12.25

FAVRSKOV: Beredskabsstyrelsen er på vej med en opblødning af kravet om, at en brandudrykning skal afgå fra brandstationen senest fem minutter efter alarmen er gået. Men allerede inden de nye regler er en realitet, gør Favrskov klar til at bruge dem, fortæller Beredskabsinfo.

Beredskabsstyrelsen vil ændre de fem minutter, så kravet fremover kun er, at udrykningen skal afgå 'snarest muligt'. Det bliver så op til de enkelte kommune at fastsætte målene for udrykningskøretøjerne i forbindelse med fastsættelsen af beredskabets serviceniveau.    

Beredskabsafdelingen i Favrskov anbefaler nu - i forbindelse med en revision af den lokale beredskabsplan - at der ændres på afgangstiderne. Forslaget er, at kun første køretøj skal ud ad døren senest efter fem minutter, næste efter seks og tredie efter syv minutter. Skal flere end tre udrykningskøretøjer afsted skal det blot ske 'hurtigst muligt'.

mou