DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Slut med at trække overskud ud af private daginstitutioner

Et underpunkt i aftalen om minimumsnormeringer lægger begrænsninger på privatinstitutioner. Nye skal være selvejende, for de eksisterende bliver der en "nænsom" overgangsordning.

Det skal være slut med at kunne trække overskud ud af private daginstitutioner, har regeringen aftalt med sine støttepartier i forbindelse med finanslovaftalen. Beslutningen er et punkt i aftalen om minimumsnormeringer, og ifølge aftaleteksten bliver begrænsningen på daginstitutionsområdet den samme, som i forvejen er gældende for friskoler og privatskoler.

For nyoprettede private institutioner løses det ved et krav om, at de skal organiseres som selvejende institutioner, mens spørgsmålet for eksisterende privatinstitutioner skal afklares inden de kommende regler fastlægges i en lov. Ifølge aftalen kan det for en eksisterende privatinstitution ske ved at den omlægges til en selvejende institution, eller også skal der "fastsættes anden lovgivning, der sikrer, at der ikke trækkes overskud ud".

Sidsnævnte skal afklares mellem aftalepartierne, Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, som ifølge aftaleteksten er "enige om, at overgangsperioden skal være så nænsom som mulig". Dette indebærer "et samarbejde med de relevante parter på området om en model for en overgangsordning", som aftalepartierne kan tage stilling til.

I den forbindelse forudsættes det, at det kommunale tilskud samt forældrenes egenbetaling fremadrettet alene går til daginstitutionsdrift. Det er også et vilkår, at en kommune skal kunne kræve løn- og arbejdsvilkår i de private institutioner på niveau med de kommunale, og aftalen rummer også en årlig sum på to mio. kr. til tilsyn med privatinstitutioner.

På området for private pasningsordninger fastsættes et loft på fire børn for nyoprettede ordninger. En helgardering for at privatinstitutioner ikke skal kunne omgå de nye regler ved at omdanne sig til en institutionslignende privat pasningsordning. Loftet på fire børn kan dog fordobles til otte, hvis to personer fra samme husstand begge varetager pasningen, som desuden skal foregå i børnepasserens private hjem.

Se aftalen om minimumsnormeringer (reglerne for private daginstitutioner fremgår af pkt. 6).