Slagelse søger statspenge til overvågning

Kommunen beder staten om to mio. kr. til kameraovervågning af et udsat boligområde
9. DEC 2011 14.40

SLAGELSE: Kommunen er i løbende dialog med boligselskaberne i området samt politiet, og begge parter anbefaler initiativet.

Børn-, unge og familieudvalget har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at man i følge reglerne 'skal eje hele det område der overvåges'. Området skal med andre ord være kommunens ejendom.

Udvalget har desuden opfordret boligselskaberne i området til at øge kameraovervågning på de arealer, som de selv ejer, og hvor kommunen ikke må udføre overvågning, fx indgangspartier og trappeopgange.

I ministeriets pulje vil boligområder, der er omfattet af en initiativaftale, få forrang, og Ringparken i Slagelse er netop omfattet af en initiativaftale. Det er derfor forventningen, at der er gode muligheder for at få støtte til en øget indsats.

Fakta:

  • Beløbet til kameraovervågning søges i en pulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Puljen er på 10 mio. kr.
  • Initiativet med at ansøge om midler til kameraovervågning er en udløber af Byrådets fire mål for indsatserne i kommunens boligområder: Øget tryghed, mindre kriminalitet, øget uddannelse og øget indkomstniveau.
  • Med ansøgningen sættes der fokus på, at byrådets fire mål i sammenhæng med kameraovervågningen skal medvirke til at øge trygheden i området, hvilket i øvrigt er en betingelse for at opnå støtte til øget overvågning.
  • I ansøgningen foreslås det, at opsætningen af kameraer sker med udgangspunkt i en tryghedsvandring, hvor områdets beboere i fællesskab med politi og boligselskab kan udpege relevante steder for overvågningen.
  • Hvis ansøgningen om to mio. kr. imødekommes, vil der kunne opsættes omkring 200 kameraer i Ringparken, således at vejene i området er overvåget fra flere vinkler og i høj kvalitet.

Foto: http://www.flickr.com/photos/nolifebeforecoffee/124659356/sizes/z/in/photostream/

 

lcl

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev