Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Slagelse søger statspenge til overvågning

Kommunen beder staten om to mio. kr. til kameraovervågning af et udsat boligområde
9. DEC 2011 14.40

SLAGELSE: Kommunen er i løbende dialog med boligselskaberne i området samt politiet, og begge parter anbefaler initiativet.

Børn-, unge og familieudvalget har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at man i følge reglerne 'skal eje hele det område der overvåges'. Området skal med andre ord være kommunens ejendom.

Udvalget har desuden opfordret boligselskaberne i området til at øge kameraovervågning på de arealer, som de selv ejer, og hvor kommunen ikke må udføre overvågning, fx indgangspartier og trappeopgange.

I ministeriets pulje vil boligområder, der er omfattet af en initiativaftale, få forrang, og Ringparken i Slagelse er netop omfattet af en initiativaftale. Det er derfor forventningen, at der er gode muligheder for at få støtte til en øget indsats.

Fakta:

  • Beløbet til kameraovervågning søges i en pulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Puljen er på 10 mio. kr.
  • Initiativet med at ansøge om midler til kameraovervågning er en udløber af Byrådets fire mål for indsatserne i kommunens boligområder: Øget tryghed, mindre kriminalitet, øget uddannelse og øget indkomstniveau.
  • Med ansøgningen sættes der fokus på, at byrådets fire mål i sammenhæng med kameraovervågningen skal medvirke til at øge trygheden i området, hvilket i øvrigt er en betingelse for at opnå støtte til øget overvågning.
  • I ansøgningen foreslås det, at opsætningen af kameraer sker med udgangspunkt i en tryghedsvandring, hvor områdets beboere i fællesskab med politi og boligselskab kan udpege relevante steder for overvågningen.
  • Hvis ansøgningen om to mio. kr. imødekommes, vil der kunne opsættes omkring 200 kameraer i Ringparken, således at vejene i området er overvåget fra flere vinkler og i høj kvalitet.

Foto: http://www.flickr.com/photos/nolifebeforecoffee/124659356/sizes/z/in/photostream/

 

lcl