Slagelse må nu kontakte 108 vælgere efter valg-svipser

KORT NYT13. OKT 2021 12.05

SLAGELSE: En kandidatliste fra den lokale liste Frihedspartiet var blevet indleveret rettidigt, men kom ikke med på kommunens fortegnelse over kandidatlister, da den blev konfirmeret i valgbestyrelsen, oplyser sn.dk.

Kort efter blev kommunen dog klar over svipseren og har fra Indenrigsministeriet fået slået fast, at listen og dens ene kandidat opfylder alle betingelserne for at stille op, og kommunen skal nu nævne listen i lokale uge- og dagblade.

- Vi opdagede og rettede fejlen, da det havde været muligt at brevstemme i seks dage. 108 borgere har brevstemt, før fejlen blev opdaget og rettet. De bliver nu kontaktet via e-Boks, så de får mulighed for at brevstemme på ny, hvis de ønsker det, oplyser chefkonsulent David Thorning Christensen.

ka