Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Skoler i Vejle bliver lovliggjort

Undervisningsministeren har nu godkendt aldersintegreret undervisning
KORT NYT14. FEB 2012 14.39

VEJLE: Siden sommerferien har to skoler i Vejle i realiteten praktiseret en ulovlig organisering af børnenes undervisning. Kommunen har nemlig kørt såkaldt aldersintegreret undervisning. Det betyder, at hver klasse består af af elever, der kommer fra tre klassetrin, for eksempel fra 3., 4. og 5. klassetrin.

Ordningen er gennemført, fordi kommunale besparelser har sparet en række lærerstillinger væk, og der er derfor ikke nok lærere. Men det må man ikke uden videre gøre - det er ulovligt at lave aldersintegrerede klasse i hele skoleforløbet. Kommunen har derfor søgt om dispensation til forsøg med aldersintegreret undervisning.

Og det har undervisningsminister Christine Antorini (S) nu gjort under henvisning til Vejles status som med i frikommune-forsøget. Men indtil da, var undervisningen på de to skoler i realiteten ulovlig.

mou