Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vejle driver to skoler ulovligt

Kommunen har givet skolerne lov til at lave forsøg med aldersintegreret undervisning i hele skoleforløbet, selv om der ikke er givet dispensation
KORT NYT25. JAN 2012 19.17

VEJLE: Efter sommerferien var der nye forhold på de to skoler. Nu bestod hver klasse af elever, der kom fra tre klassetrin, for eksempel fra 3., 4. og 5. klassetrin, cirka otte elever fra hvert trin, fortæller Folkeskolen.dk.

Omlægningen skyldes, at der ikke længere er lærere nok til de 19-20 klasser, der var før. Skolen har været tosproget og har små 400 elever. Kommunale besparelser har tvunget skoleledelsen til at  nedlægge syv lærerstillinger og to pædagogstillinger. Ved at lave aldersintegrerede klasser i stedet for årgangsklasser er antallet af klasser kommet ned, så pengene passer.

Men det er ulovligt at lave aldersintegrerede klasse i hele skoleforløbet. Kommunen har derfor søgt om dispensation til forsøg med aldersintegreret undervisning. Men den er endnu ikke givet. Så faktisk driver såvel skoleledelse som lærere og kommune på sjette måned skole uden for lovens rammer, skriver altså Folkeskolen.

mou