Skole måtte gerne fyre syg pædagog

Pædagog blev ikke afskediget på grund af handicap, men sygefravær, har Ligebehandlingsnævnet vurderet. Skolen havde tilbudt nok alternativer.
16. FEB 2020 13.30

En pædagog med en psykisk lidelse og et varigt nedsat funktionsniveau blev afskediget på grund af højt sygefravær. Pædagogen mente imidlertid, at det var på baggrund af hendes handicap, og at der derfor var tale om forskelsbehandling og klagede til Ligebehandlingsnævnet over kommunen.

Det mener nævnet dog ikke og giver ikke pædagogen medhold. Nævnet vurderer, at arbejdsgiveren havde tilbudt klager nok andre muligheder som fx omplacering i afdelingen eller praktik.

Skolens kompensationer, nej tak
Pædagogen arbejdede i en specialklasse på en kommunal skole og var i 2014 udsat for en hændelse, som gav hende en belastningsreaktion med både kognitive og fysiske symptomer og medførte sygemelding. Hun arbejdede sig op på fuldtid, men blev deltidssygemeldt igen i 2016, da hun ifølge lægens erklæring ikke havde genvundet sine kognitive evner siden første sygemelding 2,5 år tidligere.

Dermed var der tale om et stationært nedsat funktionsniveau, og en ansættelse vil indebære en række skånehensyn. De blev med tiden vanskeligere for skolen at tilbyde, og derfor kom praktik på tale.

Herefter sygemeldte pædagogen sig på fuldtid. Af lægeerklæringen fremgår det, at hun selv forventede en fyring snart, og at arbejdsgiveren ikke kunne tilbyde skånehensynene.

Kort efter varslede arbejdsgiveren som forudsagt en fyring med baggrund i det langvarige sygefravær. Pædagogens fagforening klagede, og skolen tilbød en række andre løsninger. Dette ønskede pædagogen dog ikke og så sig derfor nødsaget til at gennemføre fratrædelsen.

Herefter klagede hun med begrundelse i, at handicappet var årsag til afskedigelsen med påstand om ni måneders løn.

Nævnet har dog vurderet, at skolen har tilbud tilstrækkeligt andre tilbud til, at der ikke har været tale om afskedigelse på grund af handicap. 

 

Læs hele afgørelsen hos Ligebehandlingsnævnet.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev