Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
12 steder i Skanderborg Kommune er der nu stoppesteder for blaffere.
Foto: Skanderborg Kommune

Kommunal klimakamp:
Skanderborg og Gladsaxe vil fremme kulturen med at give hinanden et lift

Låne-elcykler. Dele-elbiler. Kør-med-stoppesteder. Både Skanderborg og Gladsaxe arbejder på at få borgerne til at lade bilerne stå, dele dem eller fylde dem bedre op.
10. JAN 2021 7.00

I Skanderborg og Ry har energiselskabet Aura stillet fire dele-elbiler til rådighed, så alle kan leje dem fra en halv time til en hel dag. De kan lejes for helt ned til en halv krone per kilometer iberegnet strøm. Man tilmelder sig online, og bilerne låses op med en app.

Dele-elbilerne er et af eksemplerne fra kommmunens inspirationsmateriale Grøn Inspiration. Intentionen er at lade dele-elbilerne blive et alternativ til bil nummer to eller erstatning for bil i det hele taget, fordi folk slipper for udgifterne og usikkerheden ved at eje sin egen bil. Der står tre dele-elbiler i Skanderborg og en i Ry.

Kommunen har også 17 elcykler til låns. To af dem er ladcykler, cyklerne er booket op til halvandet år ud i fremtiden, og der er lige nu flere end 130 lånere på venteliste. Lån-en-elcykel-ordningen fortsætter ind til udgangen af 2022.

I Skanderborg Kommune er det i øvrigt helt almindeligt for for eksempel højskoleelever at blaffe sig til et lift med andre. Med 12 nye Kør-med-stoppesteder har de nu fået et trafiksikkert og synligt sted at gøre det.

Der kommer flere og flere biler på vejene, 600.000 flere siden 2009. Transportadfærd er en svær størrelse at pille ved, men måske kan en øget bevidsthed om samkørsel være med til at flytte flere solo-bilister ind på hinandens tomme sæder – og dermed flytte nogle af de mange biler på vejene helt væk.

First mile last mile

Deletransport er et af de områder, Gladsaxe satser på for at få bragt CO2-udledningen yderligere ned, og her fylder transportsektoren mest. Af et forslag til ny Strategi for Grøn Omstilling, der netop er sendt i høring, fremgår, at digitale løsninger, for eksempel apps, der gør det let at give hinanden et lift eller at dele biler, bliver en del af fremtiden.

Gladsaxe indgår også i regionale samarbejder, der fremmer alternativer til alenekørsel i bil og arbejder i dialog med de forskellige aktører på markedet på flere delebiler og delecykler. Der er blandt andet fokus på at sikre gode kollektive løsninger det sidste stykke mellem arbejdsplads og kollektiv trafik – ’First mile last mile’ problematikken.

For transporten er det derudover et mål, at bilismen skal falde med ti pct., og en tredjedel af bilbestanden skal køre på grønne drivmidler inden 2030. Overordnet er Gladsaxes mål at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030, målt i forhold til 2007, og blive CO2- neutral senest i 2050. 

Fra 2007 til 2019 har Gladsaxe reduceret udledningen med 40 pct. svarende til samlet knap 200.000 ton CO2. I 2018 var den årlige udledning 352.262 ton.

Sammenlignet med Gladsaxe fylder transport-sektoren endnu mere i Skanderborg, når det gælder udledning af CO2. I 2018 var den samlede årlige udledning her 460.304 ton, og målt per borger svarede det til 7,53 årligt - mens det tal i Gladsaxe lå på 5,07.