DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Skal pensionsalderen hæves for folketingspolitikere?

Skal pensionsalderen hæves for folketingspolitikere?

Folketingspolitikere valgt ind før 2007 kan gå på pension som 60-årige. På AGORA diskuteres, om pensionsalderen for denne gruppe skal hæves
22. MAR 2012 11.46

Af Emil Rasmus Nielsen, [email protected]

Debatten om folketingspolitikeres pensionsalder er blusset op igen,efter en meningsmåling foretaget af A&B Analyse for Altinget.dk har vist, at ni ud af ti vælgere mener, at politikerne bør hæve deres egen pensionsalder.

I 2006 blev pensionsalderen hævet for folketingspolitikere valgt ind fra 2007, men mange af de politikere, der har været med til at hæve den generelle pensionsalder for resten af befolkningen, er valgt ind før 2007. De kan dermed stadig gå på pension som 60-årige.

Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten, er utilfreds med de nuværende regler:

- Jeg kan ikke se nogen som helst grund til, at folketingspensionen skal udbetales før folkepensionsalderen. Det blev den heller ikke før 1986, hvor pensionsalderen for folketingsmedlemmer uden nogen begrundelse blev sat ned fra 69 til 60 år.

Folketingets formand, Mogens Lykketoft (S), kommer imidlertid med en begrundelse for reglernes udformning:

- Da pensionsordningerne for ministre og folketingsmedlemmer jo er lavet som en del af tjenestemandspensionssystemet, så har man lavet det på samme måde som for tjenestemænd, nemlig at de, der var ansat forud for ændringen, de er ikke omfattet af ændringen.

Fejlagtig sammenligning
Dennis Kristensen, FOA's forbundsformand, er ikke overbevist af henvisningen til tjenestemandspension:

- Tjenestemandssystemet bygger på, at tjenestemanden har livsvarig tilknytning til arbejdsgiveren - først med løn og siden med pension - og som modydelse herfor har afgivet betydeligt større rådighedsret over sine forhold end ved andre ansættelsesformer. Det er slet ikke tilfældet i Folketinget.

Politikernes beslutninger vækker harme hos ham:

- Det er horribelt med den fart, som mange af dem har på, når de løber fra tidligere og klare udtalelser - før efterlønnen var smadret - om at de samme regler naturligvis skulle gælde også for politikerne selv.

Skal pensionsalderen hæves for folketingspolitikere? Deltag i debatten på AGORA