DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Sjællandsk regionsbudget med coronapræg

Enigt regionsråd står bag 2021-budget med en del usikkerhed.

SJÆLLAND: Et enigt Regionsråd Sjælland har indgået aftale om budgettet for 2021, der reducerer en tidligere besluttet besparelse på regionens økonomiske udviklingsplan på 45 mio. kr. årligt fra 2021 med 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og 15 mio. kr. årligt i 2023 og 2024. Udviklingsplanen opretholder en bufferpulje på 80 mio. kr. i 2021.

Coronasituationen sætter et stort aftryk på budgetaftalen især i form af usikkerhed. Selvom der er stillet kompensation for coronaudgifter i udsigt, er der forventeligt en række afledte udgifter, som budgettet også forudsætter vil blive kompenseret.

Budgetusikkerheden har fået aftalepartierne til at indskyde en ekstra budgetopfølgning pr. 31. december 2020 for at kunne følge op på de forudsætninger, som budget 2021 hviler på. Der er også enighed om, at der i 1. kvartal 2021 kan gennemføres nye forhandlinger om 2021-budgettet, hvis situationen tilsiger det.

Partierne bag budgetaftale er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Enhedslisten, SF, De Radikale og Liberal Alliance. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på regionsrådsmødet 28. september.

 

Se budgetaftalen.