Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Silkeborg med i Business Region Aarhus

Silkeborg tilslutter sig det kommunale fællesskab, der dermed nu rummer 8 østjyske kommuner

SILKEBORG: I dag underskriver Silkeborgs borgmester samarbejdsaftalen og dermed udvides Business Region Aarhus til at omfatte Favrskov, Odder, Samsø, Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Aarhus og nu Silkeborg Kommune.

- Vi er meget glade for at træde ind i samarbejdet, og ser rigtig gode erhvervs- og udviklingsmæssige perspektiver i et endnu tættere samarbejde mellem kommunerne i Business Region Aarhus. Vi deler i forvejen bl.a. arbejdskraftopland og videninstitutioner, og med Silkeborg Motorvejens åbning bliver vi også infrastrukturmæssigt knyttet tættere sammen. Silkeborg Kommune vil i samarbejde med de øvrige kommuner, bidrage aktivt til, at vi fastholder og udbygger Business Region Aarhus' position som et førende vækst- og videnscenter i Danmark, til gavn for både det samlede område, den enkelte kommune og ikke mindst områdets virksomheder, siger borgmester Hanne Bæk Olsen (S).

Business Region Aarhus laver erhvervsrelaterede aktiviteter og projekter, som er i fælles interesse og drives bedre i samarbejde end hver for sig. Herved opnås synergifordele ved:

• At betragte området som et erhvervs-, bosætnings- og arbejdskraftområde
• Bedre ressourceudnyttelse og større effekt
• Bedre adgang til medfinansiering af udviklingsaktiviteter

Det er Business Region Aarhus' vision at blive et af Nordeuropas mest attraktive arbejdsmarkeder med et tilstrækkeligt udbud af velkvalificeret arbejdskraft.

lcl