Silkeborg-flertal vil respektere skovbyggelinier bedre

Det nye byråd kommer til at drøfte et serviceeftersyn af dispensationer til nybyggerier, der i for høj grad får lov til at overskride 30 meters byggelinie til skov.
3. JAN 2022 12.23

SILKEBORG: Da Klima- og Miljøudvalget på periodens sidste møde skulle beslutte, om der kunne dispenseres fra skovbyggelinien ved et nybyggeri af fire punkthuse og 18 rækkehuse på den såkaldte Impalagrund, endte sagen med at skulle for i byrådet.

Et flertal bestående af S-SF-EL-R kunne ikke gå ind for dispensation fra skovbyggelinien, der som hovedregel er på 30 meter og på Impalagrunden vil blive overskredet, så der et sted er fem-syv meter. V stemte for dispensation, og Svend Thue Damgaard (S) brugte sin ret til at begære sagen i byrådet.

Ved byrådsbehandlingen fik Johan Brødsgaard (R) ifølge Midtjyllands Avis flertal for at sende sagen tilbage til fornyet behandling i plan- og vejudvalget og klima- og miljøudvalget i det nye byråd efter nytår.

Sagsbehandling samles i ét udvalg

Bente Refslund (SF) satte fokus på netop dispensationer fra skovbyggelinjen og fik flertal for et "serviceeftersyn" af, hvordan kommunen administrerer dispensationer fra skovbyggelinjen. Hun henviste til en retningslinie fra 2008, om at afstanden mellem bebyggelse og skovbryn som hovedregel mindst skal være på 30 meter.

Et flertal på 17 bestående af S-SF-EL-R vedtog, at byrådet til juni skal præsenteres for et nyt oplæg til at håndtere sager om dispensationer fra skovbyggelinjen. V-K-DF stemte imod.

Sagen om Impala-grunden er ifølge avisen andet eksempel på, hvordan et flertal i klima- og miljøudvalget ikke vil dispensere fra skovbyggelinjen, selvom et byrådsflertal for længst har vedtaget en lokalplan. I det nye byråd kommer man ikke til at stå i samme situation. Da skal plan- og vejudvalget håndtere både lokalplaner og dispensationer fra skovbyggelinjer.