Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SFI: Koordinering kan give bedre hjælp til voldsramte børn og unge

Kommuner, fagfolk og sundhedspersonale skal blive bedre til at koordinere den hjælp de giver, når de har mistanke om, at et barn bliver udsat for vold. Det er anbefalingen i SFI’s slutrapport om vold mod børn og unge

Mere koordinering, mindre berøringsangst og ensartede procedurer for, hvordan man griber ind, når børn og unge rammes af vold. Det er nogle af anbefalingerne i en ny SFI-rapport.

Rapporten er fjerde og sidste del af en stor undersøgelse om vold mod børn og unge, bestilt og finansieret af Socialministeriet. Den opsummerer resultaterne af de tre første delrapporter og viser bl.a., at volden særligt rammer socialt udsatte børn og unge. Nogle børn og unge lever med vold gennem flere år og oplever den i flere sammenhænge - fx både i hjemmet og blandt andre unge.

Undersøgelsen viser også, at vold er tabuiseret og svær at tale om, både for børnene selv og for de fagfolk, der skal hjælpe dem. Uklare procedurer, manglende ressourcer og uvidenhed om hinandens arbejde i de forskellige faggrupper omkring barnet er andre faktorer, der gør det svært at yde en koordineret indsats mod volden.

Tættere samarbejde og ensrettede retningslinjer
Forskerne bag rapporten anbefaler, at kommunerne får faste og ensartede retningslinjer for, hvad man gør ved mistanke om vold. Kommunerne bør desuden registrere udbredelsen af vold mod børn og unge, så man kan følge udviklingen over tid.

Rapporten anbefaler også, at fagfolkene omkring barnet - socialforvaltningen, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker osv. - udvikler et tættere samarbejde. Det kan fx gøres ved, at de sociale myndigheder jævnligt besøger skoler og institutioner for at drøfte børnenes trivsel med personalet.

mou