Sensorer reducerer antallet af affaldstømninger med mindst 30 pct.
Sensorer er monteret under låget på 150 skraldespande, hvor de holder øje med, hvor fyldte skraldespandene er.
Foto: Vejle Kommune

Sensorer reducerer antallet af affaldstømninger med mindst 30 pct.

Affaldstømning baseret på data om fyldningsgraden i hver spand betyder, at antallet af tømninger er reduceret med 30-50 pct., viser foreløbige resultater fra pilotprojekt i Vejle.

VEJLE: Siden 2019 har Vejle Kommune og Sweco samarbejdet om et pilotprojekt, hvor der er sat sensorer i 150 af kommunens i alt 900 skraldespande i det offentlige uderum. Projektet tester, om en affaldstømning baseret på data skal være fremtiden.

De hidtidige erfaringer er gode og viser mellem 30-50 pct. færre tømninger, skriver Sweco i en pressemeddelelse. 

- Vores erfaring er, at vi kan nøjes med at tømme spanden op mod hver anden gang. Vi kan med andre ord undgå forgæves kørsel, reducere CO2 og samtidig minimere risikoen for overfyldte spande, fordi vores data fortæller os præcist, hvor behovet er. Når vi undgår overfyldte skraldespande, bliver der renere omkring spandene, så alt i alt får vi et renere uderum, siger Marc Christopher Damholt Thomas, projektleder i Vej & Park i Vejle.

Pilotprojektet udløber til årsskiftet, og med de gode erfaringer forventer projektchefen, at sensorerne bliver indkøbt til samtlige kommunens skraldespande. 

- Den data vi får ind fra de 150 sensorer, vi har installeret i skraldespandene i dag, har hjulpet os til at se, at vi skal gøre noget ved vores affaldsløsning. Det har givet os information om, hvor vi skal have spande med større volumen eller komprimatorspande, og hvor der evt. er spande, vi kan fjerne. Når adfærden ændrer sig omkring en spand, fortæller dataene os det, og så kan vi rykke på det hurtigere. Det har vi ikke kunnet så godt med vores normale frekvenskørsel, forklarer Marc Christopher Damholt Thomas.

Vejle Kommune har samarbejdet med Sweco siden 2012 omkring driftssystemet DriftWeb og siden 2019 også omkring sensorer, hvis data er integreret i DriftWeb-platformen. På et dashboard kan kommunens driftsfolk nemt følge med i fyldningsgraden i hver enkelt skraldespand.

amp