Sengepladser til kritisk syge lukket ned i måneder

På intensiv på Regionshospitalet Horsens har der i næsten et år manglet mindst én seng til kritisk syge patienter hvert eneste døgn.
7. OKT 2021 11.40

MIDTJYLLAND: Hospitalerne er ramt af et uventet pres og mangel på medarbejdere, der blandt andet har den konsekvens, at et antal sengepladser i øjeblikket er lukket.

Men nogle af de mest vitale afdelinger på hospitaler i Region Midtjylland har i længere tid set sig nødsaget til at lukke sengepladser fra tid til anden.

Alene på Intensiv på Regionshospitalet Horsens har der angiveligt i næsten et år været lukket mindst én seng til kritisk syge patienter hvert eneste døgn set i forhold til afdelingens normale normering. Det afslører tal fra Region Midtjylland, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i. Konkret viser tallene, at der på Intensiv i Horsens fra den 12. oktober 2020 og frem til den 15. april 2021 regelmæssigt har været lukket én sengeplads ud af afdelingens otte normerede sengepladser hvert døgn.

Rekrutteringsproblemer og sygemeldinger

Ifølge fællestillidsrepræsentant Niels Jørgen Nielsen er personalemangel - især mangel på sygeplejersker - den væsentligste forklaring.

Lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard, oplyser til TV2 Østjylland, at man op til efterårsferien i oktober 2020 besluttede at lukke én intensivseng midlertidigt på grund af vakancer, orlov og sygemeldinger. Henover vinteren var der dog etableret ekstra intensivpladser ved hjælp af omplacering og oplæring af personale fra andre afsnit. Men disse pladser var, ifølge Nils Falk Bjerregaard, øremærket til covid-patienter.

Fra foråret 2021 bliver rekrutterings - og vakance-udfordringerne dog værre. Fra 16. april 2021 og frem til juli 2021 svinger det mellem én og to lukkede sengepladser på afdelingen i døgnet, mens det fra 28. juli og frem er helt oppe på tre tomme sengepladser på afdelingen hvert døgn.

Ifølge fællestillidsrepræsentant Niels Jørgen Nielsen bliver kapacitetsproblemerne i det daglige løst ved blandt andet overflytning eller at flytte rundt på patienterne internt. 

Mange ubekendte med corona

I Region Midtjyllands svar til TV2 Østjylland gør regionen selv opmærksom på, at man skal være varsom med at udlede konklusioner på baggrund af tallene.

Regionen fremhæver, at specifikke forhold på de enkelte hospitaler kan have indflydelse, og at corona-pandemien har betydet ekstra kapacitet på flere afdelinger i perioder, ligesom en genåbning af en midlertidigt lukket seng ikke altid er registreret.

Lige nu har Regionshospitalet Horsens' Intensiv 13 ubesatte stillinger. Ifølge Nils Falk Bjerregaard handler beslutningen om at lukke senge i høj grad om at skåne personalet på den pressede afdeling. Den lægefaglige direktør fortæller, at Regionshospitalet Horsens har været i dialog med nabohospitalerne, som har givet tilsagn om at hjælpe. Og så bekræfter han, at det i det daglige også bliver løst ved at flytte rundt på patienter efter en lægefaglig vurdering.

ibs