Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Se, hvilke broer og tunneler staten renoverer i år

Vejdirektoratet renoverer ti statslige broer og tunneller i 2021.
28. APR 2021 9.26

I de kommende måneder renoverer og vedligeholder Vejdirektoratet ti broer og tunneller samt en række mindre broer. Arbejdet sikrer, at de kan holde i mange år endnu.

De større bro- og tunnelarbejder, som Vejdirektoratet gennemfører i år, er:

Sallingsundbroen. Her skal resten af bropillerne repareres. Desuden fortsætter den flerårige opgave med omisolering, ny belægning samt nye fuger og autoværn.
Hadsundbroen. Her skal alle bærelejerne udskiftes og betonen renoveres på brodæk og bropiller.
Langelandsbroen. Denne bro er i gang med en omfattende opstramning, der blandt andet handler om forspænding af kablerne og udskiftning af kunststofbelægning i gennemsejlingsfaget.
Den Ny Lillebæltsbro. Broens spidsplader skal males og elevatoren udskiftes med en ny og mere moderne model. Desuden mindre opgaver vedrørende hængerkabler.
Motorvejsbroen ved Skovdiget (Hillerødmotorvejen nordgående). Broen skal blandt andet omisoleres og have nye kantbjælker.
Stegebroen. Her skal det hydrauliske anlæg udskiftes.
Svingbroen i Næstved. Broen skal have nye riste på svingfag, og det tidligere brostyrehus fjernes.
Siøsundbroen. Broen skal have ny belægning og have skiftet sine fuger.
Svendborgsundbroen. Her skal betonen og afløbene repareres.
Frederikssundsvejstunnelen. Her bliver belysningsanlægget udskiftet.

broer

ka