SDU-forskere undersøger effekten af mobilfrie frikvarterer

Forskere fra Syddansk Universitet, SDU, indleder nu et forsøg, der for første gang skal afdække, om mobilfrie frikvarterer øger børn og unges fysiske aktivitetsniveau.
4. DEC 2019 11.11

Frikvarteret er en unik mulighed for, at børn og unge kan komme udenfor, bevæge sig og lege med hinanden. Forskning har dog afdækket en række barrierer, som har en negativ indflydelse på børns fysiske aktivitet i frikvarteret, som eksempelvis vejret, pladsmangel og mangel på faciliteter.

Eleverne oplever dog også, at mobiltelefonen kan have en negativ indflydelse på, hvor meget de er fysisk aktive sammen i deres frikvarterer. Det skal SDU-forskere nu undersøge.

- Vi ved faktisk ikke med sikkerhed, hvilken konkret effekt et mobilfrit frikvarter har på børnenes bevægelsesadfærd og sociale interaktion. Og det er det, vi meget gerne vil blive klogere på sammen med skolerne og eleverne, uddyber adjunkt og initiativtager, Charlotte Pawlowski. 

Projektet hedder 'Mobil-fri-kvarter' og gennemføres af forskere fra Forskningsenheden Active Living ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU med støtte fra Nordea-fonden.

Mobil-fri-kvarter er udformet som et eksperiment, hvor elever i 4.-6. klasse skal aflevere mobiltelefonen, når de møder ind om morgenen, og forskerne undersøger, hvilken effekt dette har på elevernes bevægelsesadfærd og sociale interaktion i frikvarteret. 

Ny frikvarterspraksis?
Undervejs i eksperimentet følger forskerne eleverne med systematiske observationer af deres bevægelsesadfærd og sociale interaktion i frikvartererne. Derudover indsamler projektet data via spørgeskemaer før og under eksperimentet. Efter eksperimentet bliver projektets resultater givet videre til landets kommuner og skoler.

- Frikvarteret er et rum for aktivitet, leg, boldspil og stærke fællesskaber. Derfor bliver det virkelig spændende at følge, om fraværet af mobilen er en del af løsningen for at få flere sunde og aktive skolebørn, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Projektet 'Mobil-fri-kvarter' løber fra november 2019 til april 2021.

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt