Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Samlelovforslag om Grøn Vækst er vedtaget

Loven giver bl.a. nye redskaber til kommunerne, så de kan forbedre miljøtilstanden i vandløb og oprette specielle ådale

- Grøn vækst vil skabe en ny grøn vækst økonomi. Danmark går atter foran og stiller skrappe krav til miljøbeskyttelsen, som vil skabe nye grønne arbejdspladser. Derfor er Folketingets vedtagelse af Samleloven godt nyt for både miljøet og væksten i Danmark. Vi styrker den danske natur samtidig med, at landbruget får nye udviklingsmuligheder, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Samleloven, der er en udløber af regeringens miljø- og landbrugsplan Grøn Vækst, omfatter ændringer af i alt syv love på miljøområdet. Det drejer sig om naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, kemikalieloven, miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven.

Øget beskyttelse
Fremover bliver drikkevandsboringerne eksempelvis markant bedre beskyttet. Med vedtagelsen bliver det nu forbudt at sprøjte, gøde eller dyrke jorden inden for en 25 meters zone ved de almene vandboringer til drikkevand.

- Det danske drikkevand, som vi henter stort set ubehandlet op fra undergrunden, er en meget værdifuld ressource, som vi skal passe godt på. Derfor skærper vi nu beskyttelsen af drikkevandet ved at seksdoble beskyttelsesarealet omkring almene vandboringer, siger Karen Ellemann.

Samleloven sikrer samtidig det nødvendige grundlag for, at vand- og naturplanerne kan gennemføres. Loven giver eksempelvis nye redskaber til kommunerne, så de kan forbedre miljøtilstanden i vandløb og oprette specielle ådale, der kan fungere som naturens eget rensningsanlæg. I alt er 52 mio. kr. årligt afsat til at kompensere lodsejere, hvis arealer kan blive oversvømmede på grund af en mere skånsom vedligeholdelse af danske vandløb.

Loven indeholder samtidig tiltag, der understøtter regeringens energistrategi om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Initiativet er med til at styrke landbrugets rolle som leverandør af grøn energi. Fremover vil der være mulighed for at placere biogasanlæg tættest muligt på landbrug, og samtidig får landmændene nye muligheder for at dyrke biomasse til vedvarende energi.

Læs loven her

lcl