Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sagsbehandlere flytter ud til sindslidende

I to boligforeninger satser Vejle Kommune nu på at sørge for, at færre sindslidende bliver sat ud af deres bolig
12. SEP 2011 14.01

VEJLE: For at forebygge at sindslidende bliver sat ud af deres boliger, sætter Vejle Kommune ind med et nyt forsøg. Snart flytter sagsbehandlere ud i to boligforeninger for at komme i kontakt med og hjælpe de sindslidende.

Antallet af lejere, som i Danmark bliver sat ud af deres bolig, er stigende - også i Vejle Kommune, hvor 117 borgere sidste år oplevede at blive sat ud af deres egen bolig. Det er ikke den gennemsnitlige lejer, der risikerer at stå på gaden. Det er især de økonomisk og socialt svageste grupper: Mennesker med lave indtægter, ingen uddannelse, gæld, svag tilknytning til arbejdsmarkedet - og så er der gruppen af sindslidende, som pga. deres lidelse bliver sat ud af deres bolig. Årsagerne er mange: Manglende betaling af husleje, ødelagte lejligheder, chikane mv.

Ingen ved, hvor mange af de 117 borgere, der sidste år stod uden tag over hovedet, som har en sindslidelse. Ofte er kommunen slet ikke i kontakt med disse borgere. Der er også en gruppe af borgere, som har så svære sindslidelser, at de isolerer sig totalt fra omverdenen.

For at undgå at det kommer så vidt, at sindslidende bliver sat ud af deres boliger, er Vejle Kommune med i et nyt forebyggende projekt. Vejle Kommune har fået 1 mio. kr. om året i tre år af Socialministeriet til et forsøg, hvor kommunens sagsbehandlere bogstaveligt talt flytter ind i boligforeningerne AAB og Østerbo. Med forsøget vil kommunen afprøve nye metoder til at komme i kontakt med sindslidende - og på den måde forebygge, at det går så galt, at de bliver sat ud af deres boliger.

Vigtigt med en forebyggende indsats
Der er store menneskelige og økonomiske omkostninger forbundet med, at mennesker ikke får den rette hjælp på det rette tidspunkt, siger Kit Kielstrup (V), formand for Voksenudvalget.

- Der er desværre tale om en gruppe af borgere, vi som kommune har meget svært ved at komme i kontakt med. Derfor har vi valgt at rykke sagsbehandlerne ud i selve boligforeningslivet og afprøve nye måder at komme i kontakt med de borgere, der har behov for hjælp - og til at få skabt den kontakt, som gør det muligt for os at sætte ind med forebyggende hjælp.

Viceværter er vigtige bindeled
Viceværter og varmemestre er vigtige i denne proces. Ofte er de den sindslidendes eneste kontakt til omverdenen. De kommer så at sige på 'neutral grund' og kan på den måde være med til at skabe denne nødvendige dialog. Som en del af projektet skal viceværterne derfor undervises i, hvordan de skal forholde sig i mødet med en sindslidende.

Kommunen håber især, at sagsbehandlerne kommer i kontakt med borgere med begyndende sindslidelser, dvs. personer, som endnu ikke har erkendt deres problemer, og som ofte heller ikke er kendt af kommunen. En anden vigtig gruppe er de borgere, der udover sindslidelser også slås med en række andre problemer, fx misbrug og helbredsproblemer.

Ude i boligforeningerne glæder man sig også over projektet:

- Det bliver en stor fordel at få kommunens sagsbehandlere tættere på. De kommer tættere på de sindslidende og deres nærmiljø - og kan på den måde bedre målrette deres indsats og tilbud. Derudover håber vi selvfølgelig at minimere antallet af udsættelser, siger Lis Aagaard, som er socialrådgiver i Boligforeningen AAB.


Projektet kører i en treårig projektperiode fra 2011-2013. I øjeblikket er projektgruppen i gang med selve forberedelsesfasen, hvor aftaler, visioner og mål aftales. I foråret 2012 sættes projektet i drift, og sagsbehandlerne flytter i 1½ år ud til de to boligforeninger.

Projektet evalueres i 2013.

Projektets mål er at få skabt kontakt til ca. 60 borgere i egen bolig.

Projektet har særligt fokus på unge sindslidende mellem 18 og 25 år, voksne sindslidende med børn, sindslidende med anden etnisk baggrund end dansk og sindslidende, der har isoleret sig fra omverden.

Projektet er en del af Vejle Kommunes psykiatriplan 2008-2013 'Forebyggelse - vi skal blive bedre til at gøre noget, før det går galt', hvor Vejle Kommune skal iværksætte initiativer, der fokuserer på den forebyggende indsats.

Projektet er forankret i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune, som samarbejder med Jobcentret og Borgerservice samt boligforeningerne AAB og Østerbro. Derudover er Psykiatrisk Afdeling og de praktiserende læger også tætte samarbejdspartnere.

Velfærdsforvaltningen har borgeren i centrum og har en særlig pligt til at støtte borgere med særlige behov og borgere, der er arbejdsledige eller uden for arbejdsmarkedet. Der skal være fokus på borgernes ressourcer og respekt for den enkeltes ret til inden for de lovmæssige rammer at leve det liv, de ønsker.