DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Sådan fremmer Aarhus trivslen under corona

Bålmad, livsglædekoncerter og forårsvenner. Gratis psykolog, udlån af tablets og kurser i at kommunikere online.

AARHUS: Aarhus Kommune har i de seneste to måneder iværksat en lang række initiativer for at forebygge negative konsekvenser af coronakrisen i form af ensomhed, utryghed, angst, depression, mistrivsel og social isolation, oplyser kommunen.

Børn og unge:
 • Gratis psykologsamtaler
 • Trivselssamtaler i 3. klasse
 • Livsmestrings/Robusthed-forløb 
 • Økonomisk støtte til Bedre Psykiatri, Bogspilloppen, Folkekirkens Familiestøtte, Homestart, Kirkernes Sociale Arbejde, Mødrehjælpen, Sind og TUBA
Det sociale område:
 • Corona-vandringer
 • Outdoor-hygge med bål/æbleskiver
 • Folkekøkken med bål
 • Økononomisk støtte til 34 ansøgere, som udmøntes løbende
Sundhed og Omsorg
 • 18 julearrangementer i ældreboligområder
 • Fire livsglædekoncerter i ældreboligområder
 • 20 vindueskoncerter foran plejehjem og ældreboliger i februar og marts 
 • En ny besøgstjeneste ’Forårsvenner’ i samarbejde med Røde Kors 
 • To fuldt bookede kurser i online kommunikation for digitalt uvante ældre
 • Apss caféen på DokkX har udvidet åbningstiden med to timer per uge til ældre, der har brug for hjælp til at kommunikere online med familie og venner
 • Ældre i eget hjem kan låne en tablet og få undervisning i bruge af e-reolen eller et program til videokommunikation med familie
 • Ensomhedspulje på 745.000 kr. til fællesskaber i civilsamfundet
Kultur og Borgerservice
 • Mini-koncerter under temaet ”Antiensomhed” ved Aarhus Symfoniorkester
 • Corona-fællesskabspulje udbudt til foreninger
 • Opgraderet foreningsmentorindsats
 • Tilbud i Ungdomskulturhuset 
 • Bestsellere til hjemmelånere
 • E-bøger til plejehjemsbeboere
 • Gå-værter
 • Gratis koncerter i Musikhuset og udendørs for beboere på plejecentre og bosteder.  

ka