Klimahandleplan:
Sådan bliver Frederikssund fossilfri i 2030

Klimahandleplan 2020-2024 rummer krav om grønne drivmidler, bæredygtigt byggeri og en klimavenlig indkøbspolitik.

FREDERIKSSUND: Den klimahandleplan, der skal gøre Frederikssund Kommune som virksomhed uafhængig af fossile brændsler i 2030, blev enstemmigt vedtaget på byrådets møde onsdag, oplyser kommunen. Planen skal ifølge mål, som blev sat i byrådets klimastrategi i 2019, også gøre kommunen som geografisk område CO2-neutralt i 2045. 

Foruden at gøre kommunens egen drift fossilfri, samler indsatserne sig især omkring transport- og energisektorerne, der tilsammen står for 86 pct. af den samlede CO2-udledning inden for Frederikssund Kommunes geografiske område. 

Planen, der gælder til og med 2024, skal sikre, at varmeforsyningen i kommunens bygninger bliver omlagt til fossilfri drift, og at kommunes biler bliver udskiftet til el-biler inden 2030. Derudover rummer planen krav til kommunens driftskontrakter, om at leverandører skal reducere CO2-udledning, ligesom der arbejdes med en klimavenlig indkøbspolitik. 

Med i DK2020 og Energi på Tværs

Udover selve klimahandleplanen har byrådet også vedtaget, at kommunen skal deltage i DK2020-samarbejdet, hvor den får rådgivning og sparring til at videreudvikle klimahandleplanen.

Desuden deltager kommunen i Energi på Tværs i hovedstadsregionen, som har til formål at skabe en robust udvikling i retning af et fossilfrit energisystem. Med budgetaftalen for Budget 2021–2024 afsatte forligspartierne 73 mio. kr. til realisering af klimastrategiens handleplaner.

Det er endvidere tidligere besluttet at øge kommunens nuværende to årsværk på klimaområdet til fire årsværk fra 2022, hvilket man besluttede at afsætte penge til samtidig med vedtagelsen af klimahandleplanen.

Planens konkrete indsatser omfatter blandt andet:

 • Reducere strømforbruget i kommunes gadebelysning med 35 pct. i 2030 set i forhold til 2019.
 • Stille krav til bæredygtigt byggeri i egne udbud af bygge- og anlægsopgaver senest i 2025.
 • Stille krav om grønne drivmidler i den kollektive trafik.
 • Oprette et klimaråd for studerende på Campus Frederikssund.
 • Forbedre kvaliteten af cykelstinettet og gennemføre cykelkampagner.
 • Fremme vedvarende energiformer i form af solenergi ved at udarbejde retningslinjer for solenergianlæg i
  Frederikssund Kommune.
 • Udarbejde en strategisk varmeplan, der skal sikre omstilling til en bæredygtig varmeforsyning.
 • I samarbejde med Frederikssund Erhverv vejlede virksomheder om omstilling til en mere bæredygtig produktion.
 • I samarbejde med Frederikssund Erhverv undersøge muligheder for at etablere et energiklyngesamarbejde med lokale energitunge virksomheder for at opnå en energineutral industrisektor og varmeforsyning i Frederikssund Kommune.

Kilde: Frederikssund Kommune

sfe