Så skal der forskes i lyntest og alternativ respirator

Ni forskningsprojekter får del i de 50 mio. kr., regeringen har afsat til corona-forskning.
25. MAR 2020 11.52
TEMA: Corona

Ni forskningsprojekter får del i de 50 mio. kr., som regeringen har afsat til coronarelateret forskning. Projekterne skal være med til hurtigt at skaffe ny viden og nye løsninger i kampen mod covid-19, oplyser Sundhedsministeriet, der fik i alt 31 ansøgninger.

De ni forskningsprojekter ser blandt andet på så forskellige emner som at opfinde en alternativ form for respirator, der kan aflaste sundhedssystemet, udvikle en lyn-test, som på 30 minutter kan afgøre om en patient er smittet, og undersøge om de antistoffer, som patienter med covid-19 danner, kan booste immuniteten hos nye patienter.

Det har været afgørende for regeringen at kunne handle hurtigt. Derfor er der i vurderingen af projekterne lagt vægt på, at det er forskningsprojekter, som kan blive sat i gang med det samme. De ni projekter får tildelt mellem 970.000 kr. og 13 mio. kr. til coronarelateret forskning.

Sundhedsvidenskabelige miljøer på de danske universiteter og Statens Serum Institut har inden da hjulpet med at identificere relevante projekter, og derefter er ansøgninger fra de mest oplagte projekter blevet indsendt.

Det er forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, DTU og Statens Serum Institut, der modtager støtte.

ka

Se liste over bevillingsmodtagerne (pdf).

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev