S-V-budgetaftale med nyt bornholmsk rådhus

KORT NYT3. SEP 2021 10.47

TEMA: Budget 2022

BORNHOLM: Efter to år med enstemmige budgetaftaler står kun Socialdemokratiet og Venstre med tilsammen 14 mandater bag dette års budgetaftale på Bornholm. Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF, Bornholmerlisten og Kristendemokraterne med i alt ni mandater står udenfor. Budgettet undgår ikke besparelser, men "holder hånden under kernevelfærden", hedder det i aftaleteksten.

På anlægssiden er hovednummeret opførelse af et nyt rådhus, som i overslagsårene 2023 og 2024 finansieres ved et træk på kassebeholdningen på 45 mio. kr. hvert af de to år. Borgmester Thomas Thors (S) lader dog forstå overfor Bornholms Tidende, at kassetrækket kan blive erstattet af lån, hvis Indenrigsministeriet giver lov, når 2023-budgettet skal lægges.

Bornholm er til næste år ligesom de to foregående år blevet tildelt 35 mio. kr. i særtilskud til "vanskeligt stillede kommuner", og i budgetaftalen er samme beløb indregnet også for overslagsårene. Budgettet første- og andenbehandles i byrådet henholdsvis 23. september og 14. oktober.

mk

Se budgetaftalen og tilhørende talmateriale.