S skifter indskifter ud i Vejen Byråd

KORT NYT19. JUL 2021 14.18

VEJEN: Byrådsmedlem Tina Bloch Gottschalk (S) er bevilget udtræden af Vejen Byråd af helbredsmæssige årsager. Hendes plads er pr. 1. juli overtaget af partifællen Kjeld Sloth.

Kjeld Sloth var Socialdemokratiets andensuppleant og har indtil nu afløst Tina Bloch Gottschalk under hendes sygemelding. Han var desuden valgt byrådsmedlem i foregående valgperiode.

Selv var Tina Bloch Gottschalk førstesuppleant, indtil hun kom ind i byrådet sidste sommer, efter at Klaus Kildemand var udtrådt af hensyn til job og uddannelse. Også dengang blev hendes plads indledningsvis varetaget af Kjeld Sloth, fordi hun var på barsel, da Klaus Kildemand udtrådte.

mk