Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Roskilde sender flygtninge på højskole

Kommunens nye flygtninge klarer sig i forvejen godt – for at styrke integrationen yderligere bliver nye borgere nu tilbudt 26 ugers højskoleforløb
3. APR 2012 8.15

ROSKILDE: Kun hver femte nye flygtning i Roskilde har ikke fået arbejde eller bestået danskuddannelsen i 2011. I løbet af 2011 afsluttede 38 nye borgere deres integrationsprogram. Tallene viser at:

• Mere end halvdelen (55 pct.) kom enten i arbejde eller i SU-støttet uddannelse.
• Næste tre fjerdedele (71 pct.) har afsluttet og bestået prøven i deres danskuddannelse.
• 8 ud af 10 (79 pct.) afsluttede integrationsforløbet og har både bestået danskprøven og er kommet i arbejde.

Det betyder, at det kun er ca. hver femte der ikke har været i stand til at hverken komme i arbejde eller at bestå danskuddannelsen. Det er en klar forbedring af integrationsindsatsen i forhold til året før. For eksempel afsluttede 37 borgere deres integrationsprogram i løbet af 2010. 40 pct. af disse kom ikke i arbejde eller bestod danskuddannelsen.

Nextstop: Højskole
Jobcenter Roskilde, som har ansvaret for de nye borgere, tager nu et nyt tiltag i brug for at hjælpe de nye medborgere til et endnu bedre integrationsforløb: De får nu tilbudt et 26 ugers højskoleforløb.

På højskolen får de en mentor, som taler med dem om deres erhvervs- eller uddannelsesplan og hvilken branche, de kunne ønske sig at arbejde i. Der tages udgangspunkt i hvor der er behov for arbejdskraft i fremtiden. Allerede i dag er fire personer taget på højskole. Jobcentret regner med, at mange flere kommer på højskole til august 2012.

- Det er en rigtig god idé at lade nye medborgere starte på højskole. Det er en fantastisk mulighed for at lære dansk sprog, dansk samfundsliv og andre i samme situation, at kende. Højskoletanken er jo at lære at tage del i et fællesskab, og med et ophold på et halvt års tid får vores nye borgere en enestående chance for at lære mere om det land, de er kommet til, siger formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, Evan Lynnerup (V).

Roskilde Kommune modtager ca. 40 flygtninge og familiesammenførte årligt. Gruppen af familiesammenførte er bred og dækker både over herboende flygtninge og indvandrere der gifter sig med en person fra deres oprindelige hjemland, samt danskere der gifter sig med en udlænding.
De nye borgere gennemgår et treårigt integrationsprogram.

Foto: Flickr

lcl