Roskilde-ældre skal undervise udlændinge i dansk 

Ældre, som har ressourcerne, men ikke er så mobile, får nu mulighed for at hjælpe andre gennem frivilligt arbejde. De kan hver uge få besøg af en udlænding, som kommer for at øve sig i hverdagsdansk.

ROSKILDE: Den socialøkonomiske virksomhed Elderlearn har udviklet et koncept, hvor udlændinge i gang med at lære dansk matches med ældre danskere. I Roskilde er målet 35 'par'. Elderlearn har matchet over 1.300 ældre borgere med udlændinge, der i forvejen modtager sprogundervisning i dansk:

- Vi matcher to meget forskellige borgere, og begge parter får noget ud af det. Den ene lærer hverdagsdansk, den anden får selskab og en mulighed for at gøre en forskel. Frivillighed ligger i Roskildes DNA, så jeg synes, det er oplagt, vi er med, forklarer Morten Gjerskov (S), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Dansk er afgørende for integrationen
De to stiftere, Andreas Ditlev Reventlow og Nicklas Stenfeldt, mener, at ældre er oplagt til at lære udlændingene dansk. Ældre mennesker bruger sjældent slang, og så har de god tid og stresser sjældent, hvilket står i modsætning til mange mere travle, yngre mennesker. Desuden er de ældre mennesker ofte bedre til at videregive historie og traditioner, fordi de typisk dyrker traditionerne på en anden måde, end de yngre generationer:

- Vi ved, at sproget er vigtigt for integrationen. De fleste steder er det forudsætningen for et job, men mange indvandrere, som endda er i job, oplever, at det er rigtigt svært at skabe gode relationer til deres danske kollegaer, når det danske sprog halter. Det ville være super, hvis Elderlearn kunne hjælpe nogle af vores nydanske medborgere godt videre, siger Bent Jørgensen (V), formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

En del af Elderlearn i Roskilde bliver derfor dels at informere udlændingene om social- og sundhedsuddannelserne, dels at styrke det danske sprog hos kommunens SOSU-elever, så de får lettere ved at varetage jobbet efterfølgende.

MG

Fakta

  • Elderlearn står for at skaffe tilmeldinger, indhente straffeattest på udlændingen, finde det rigtige match, følge op på forløbene og lave en rapport.
  • Elderlearn er gratis for både ældre og udlændinge, da konceptet får økonomisk støtte af kommuner og fonde.
  • Elderlearn har samarbejde med foreløbig ni kommuner og samarbejder med Frederiksberg, Ballerup og Sorø om rekruttering og fastholdelse på SOSU-området.
  • Den årlige udgift til Elderlearns platform er 196.875 kr. som finansieres med en fordeling på 80/20 af udviklingsmidler fra Sundheds- og Omsorgsudvalget og af Kultur- og Integrationspuljen.
     
     
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev