Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ros giver raske lærere

Et klap på skulderen resulterer i markant lavere sygefravær blandt lærerne på skole i Horsens

HORSENS: Et anerkendende klap på skulderen sætter sine tydelige spor på sygefraværet blandt lærerne på Langmarkskolen i Horsens. I 2010 var sygefraværet blandt denne gruppe på 4 pct.. Til sammenligning lå det gennemsnitlige sygefravær samme år for hele Horsens Kommune på 5,3 pct.

Årsagen er blandt andet ros, ros og atter ros, fortæller skoleleder Jørn Vedel Eriksen.

- Vi er meget bevidste om at uddele ros, når en lærer har gjort noget godt. Det er ikke nok at sige, at 'det er i orden'. Der skal synlig anerkendelse til fra ledelsens side. Det kan være 'et klap på skulderen' i form af at vi konsekvent giver lærerne feed back, når de kommer med input til anderledes måder at gøre tingene på, uanset om idéerne er realistiske eller ej. Og så er lærerne også indbyrdes gode til at anerkende hinanden, fortæller Jørn Vedel Eriksen.

Andre tiltag på Langmarkskolen, der har reduceret sygefraværet, er oprettelsen af Ventilen - et sted hvor urolige elever sendes hen for at dampe af. Endelig har Horsens Kommunes sygefraværspolitik haft sin virkning. Den går blandt andet ud på at sikre en regelmæssig kontakt med den sygemeldte.

 - Sygefraværspolitikken gør det legitimt for os at handle på samme måde, hver gang en lærer er syg. På den måde bliver sygdom nemmere at håndtere, og det kan vi tydeligt mærke effekten af, fortæller Jørn Vedel Eriksen.

Også skolens pædagoger har markant færre sygedage end kommunens ansatte generelt.

ka